Corcaigh

Tá Contae Chorcaí, an Contae is mó in Éirinn, lonnaithe in iardheisceart na tíre. Tá bonn láidir geilleagrach ag Corcaigh le hinfheistíocht mhór choigríche dhíreach in earnálacha dhinimiciúil ar nós teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, cógaisíochta, áiseanna maith oideachais tríú leibhéal agus aerfort nua-aimseartha.

Tá Muscraí, Gaeltacht Chorcaí, ina bhfuil Baile Bhuirne ó thuaidh agus Béal Átha an Ghaorthaidh ó dheas, lonnaithe ó thuaidh de chathair Chorcaí. Tá Gaeltacht Oiléan Chléire lonnaithe amach ó chósta iarthar Chorcaí.

Fíricí faoi Ghaeltacht Chorcaí

 • Tá contae Chorcaí, an contae is mó in Éirinn, lonnaithe in iardheisceart na tíre. Tá daonra de 542,868 (Daonáireamh 2016) sa chontae. Sa tréimhse 2011-2016 tháinig fás 9.8% ar dhaonra Chorcaí. Tá 33% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Tá bonn láidir geilleagrach ag Corcaigh le h-infheistíocht dhíreach choigríche in earnálacha dhinimiciúil ar nós teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, cógaisíochta, áiseanna maithe oideachas tríú leibhéal, aerfort nua-aimseartha ar cuireadh méid mhór leis le gairid agus áiseanna móra calafoirt;
 • Tá daonra de 3,932 i nGaeltacht Chorcaí, nó i Muscraí mar is fearr aithne air, agus is ionann seo agus 4% de dhaonra iomlán na Gaeltachta;
 • Is iad na ceantair is mó lonnaíochta ná Baile Mhic Íre/Baile Bhuirne agus Béal Átha an Ghaorthaidh. Tá an t-oileán Gaeltachta, Oileán Chléire, lonnaithe amach ó chósta thiar Chorcaí;
 • Tá achar de 262 km2 i gceantar Ghaeltachta Chorcaí. Is ionann seo agus 6% den cheantar Gaeltachta iomlán;
 • In 2018, bhí 699 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-tionscadail de chuid Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Mhuscraí.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú.

San áireamh i ngníomhaíochtaí gheilleagracha Ghaeltacht Chorcaí tá teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, innealtóireacht, leictreonaic, bogearraí, teicstílí, feistí leighis, seirbhísí trádála idirnáisiúnta, lárionaid glaonna agus ionaid seirbhísí comhroinnte.

Córais Iompair

Ceanglaíonn gréasán bóthair chathair Chorcaí le cathracha eile agus le pointí rochtain mhóra eile.

 • An N71 aneas ó chathair Chorcaí (Oileán Chléire)
 • An N22 chuig an Iarthar – an príomhbhóthar ó Chorcaí go Cill Áirne (Muscraí).
 • An R584 go Gaeltacht Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus Cúil Aodha

Seirbhísí Aeir

Aerfort Chorcaí
Láimhsíonn Aerfort Chorcaí eitiltí sceidealta agus cairte inmheánacha agus Eorpacha mar aon le seirbhísí idirnáisiúnta lastais agus eitlíocht ghinearálta.
Tuilleadh eolais: www.corkairport.com

Aerfort Chiarraí
Láimhsíonn Aerfort Chiarraí líon eitiltí go Baile Átha Cliath agus áiteanna eile san Eoraip.
Tuilleadh eolais: www.kerryairport.ie

Aerfort na Sionna
Cuirtear eitiltí trasatlantacha agus chun na hEorpa ar fáil as Aerfort na Sionna.
Tuilleadh eolais: www.shannonairport.com

Seirbhísí Bus agus Iarnróid

Cuireann Iarnród Éireann agus Bus Éireann seirbhís iontach amchlár idirghníomhach ar líne agus pleanálaí bealaigh ar fáil gur féidir leat a aimsiú ag www.irishrail.iewww.buseireann.ie

Seirbhísí Farantóireachta

Cuireann Seirbhís Farantóireachta An Chailín Óir seirbhís laethúil farantóireachta go hOileán Chléire ar fáil.
Tuilleadh eolais: http://www.capeclearferry.info/Home

Seirbhísí Leighis i gCo. Chorcaí

 • Ospidéal Bon Secours
 • Ospidéal Ollscoile an Mercy
 • Ospidéal Ollscoile Victoria
 • Ospidéal Ollscoil Chorcaí

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 4
 • Bunscoileanna: 6
 • Meánscoileanna: 2

Oideachas Tríú Leibhéal

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar tairiscint i gContae Chorcaí idir ghalf, eachaíocht, shiúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, na healaíona, cheardaíocht agus rothaíocht. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig:
www.corkkerry.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán riachtanach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an geilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL. Ina theannta seo tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.