Preas Ráiteas

Scéim Thacaíochta Oiliúna don Réimse Cultúrtha agus Pobail

Tá deiseanna oiliúna á gcur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, do phobal na Gaeltachta atá bainteach le forbairt tograí, imeachtaí cultúrtha agus ealaíona sa Ghaeltacht. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo cur le cumasú agus le h-inniúlacht an réimse cultúrtha agus ealaíona Gaeltachta, le cinntiú go leanfar leis an fhás agus an fhorbairt san earnáil chultúrtha agus go mbeidh an fhorbairt sin ag teacht le dea-chleachtas, le hard-chaighdeán agus ag comhlíonadh riachtanais rialaithe.

Chuige sin fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh léirithe suime ó dhaoine, ó eagrais nó ó choistí sa phobal gur mhaith leo a bheith páirteach i gclár oiliúna agus forbartha sa réimse ealaíona agus cultúrtha Gaeltachta.

Is í Ealaín na (Gaeltachta) Teo a bheidh ag riaradh na scéime seo d’Údarás na Gaeltachta. San áireamh, beidh clár ceardlanna, meantóireacht saincheaptha agus gréasáin foghlama, ag brath ar na riachtanais agus an éileamh a léireofar. Tá sé i gceist dul i gcomhpháirt le háisitheoirí gairmiúla neamhspleácha agus le háisíneachtaí forbartha Náisiúnta ar nós An Roth (The Wheel), Físealaíontóirí na hÉireann (VAI), An Gréasán Ceoil, An Chomhairle Ealaíon agus le heagraíochtaí eile nach iad. Beidh na cúrsaí á n-eagrú idir Eanáir agus Iúil 2019.

Má tá spéis ag d’eagras/coiste sa deis seo, líon isteach an fhoirm iarratais faoi cheangal agus seol ar ais í chuig Ealaín (na Gaeltachta) Teo ag ealain@udaras.ie. Má tá aon cheist agat nó má tá breis eolais uait is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Áisitheoir Ealaíon i do cheantar. Sonraí na nÁisitheoirí le fáil ag www.ealain.ie