Preas Ráiteas

Painéal de chomhairleoirí gnó chun tacú le gnólachtaí Gaeltachta

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg comhairleoirí gnó a bhfuil saintaithí acu i gcúrsaí gnó idirnáisiúnta le bheith mar chuid de phainéal meantóirí/soláthraithe seirbhísí proifisiúnta chun tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí atá lonnaithe sa nGaeltacht.

Tá an Painéal de Chomhairleoirí Gnó oscailte do Chomhairleoirí Gnó cumasacha a bhfuil saineolas leathan acu ag leibhéal sinsearach i ngach gné den bhainistíocht straitéiseach oibríochtaí gnó, bainistíocht straitéiseach athruithe, bainistíocht airgeadais, díolachán, margaíocht, caidreamh custaiméirí a fhorbairt, agus ioncaim a shaothrú.

 

Cuireann an tÚdarás fáilte roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí a bhfuil saineolas acu i réimsí éagsúla mar atá leagtha amach sa bhfógra thíos.
Chun iarratas a dhéanamh, cuir an t-eolas thuas ar rphost le do thoil chuig panel@udaras.ie
roimh an 29ú Aibreán 2020.

 

Cuir Comhairleoirí Gnó Fiontraíochta agus Fostaíochta le do thoil i líne an ábhair i do rphost.

Tá tuilleadh eolais maidir le critéir incháilithe le fáil anseo Painéal Comhairleoirí Gnó.