Mint Tek

Is saineolaithe i mboird chiorcaid phriontáilte ard-chruinnithe agus á gcur le chéile iad Mint Tek a chabhraíonn le taighdeoirí agus le forbróirí an bhearna idir smaoineamh agus fréamhshamhail a chur i gcrích. Eascaíonn Mint Tek soláthar, dearadh do dhéantúsaíocht agus bainistíocht ar shlabhra soláthair a bhfuil baint acu le déantúsaíocht agus le cur le chéile PCB. Bunaíodh an comhlacht in 2014 agus oibríonn siad le soláthróirí chun cláir chiorcaid phriontáilte (PCB) agus fréamhshamhlacha crua-earraí leictreonacha a chur ar fáil d’innealtóirí, chomh maith le déileáil le cóimeálaithe agus dearthóirí PCB ar son na n-innealtóirí.

Pictiúr do Pleananna Teicneolaocht Mink Tek

Pictúir do Píosa teicneolaíocht déanta ag Mink Tek

Cen chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Le cúnamh ó Údarás na Gaeltachta, d’éirigh le Mint Tek tionscadail a chur i gcrích maidir le glacadh le cleachtas nua um bhainistiú slabhra soláthair, ag cabhrú le hathruithe dearfacha a chur i bhfeidhm maidir le hoibríochtaí an chomhlachta, i dteannta le caidreamh soláthróirí a láidriú, díolacháin a mhéadú agus an sreabhadh airgid a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

Pictiúr do Fostaithe Mink Tink ag comhthionól PCB

Cás-staidéir Déantúsaíocht & Innealtóireacht eile

Pictiúr ó chlé go dheis: Ciaran Gallagher, Andrew Logan, Pearse Doherty, John Sheamais O'Fearraigh, Damian McKeever, Karl Simmmons

Kelsius

Pictiúr don Tábla Ábalta in úsáid

Tábla Ábalta

Pictiúr do ÉireComposites ag críochnú Turbín do ORPC Commercial RivGen® Power Syst

ÉireComposites