Eagraíochtaí Forbartha Pobail

Tá comharchumainn agus comhlachtaí pobalbhunaithe mar eagrais forbartha pobail áitiúla i gcuid mhaith ceantar Gaeltachta. Cuireann siad seirbhísí tábhachtacha áitiúla ar fáil, déanann siad comhordú ar ghníomhaíochtaí forbartha pobail agus cuireann siad seirbhís chomhairleach ar fáil don earnáil dheonach ina gceantair feidhme. Tá na heagrais phobail ag riaradh agus ag bainistiú scéimeanna agus tograí pobail ar fud na Gaeltachta. Cliceáil anseo le hamharc ar liosta na gComharchumainn agus Eagrais Phobail nó féach ar an mapa thíos.

Tá tacaíocht láidir airgid agus comhairle á chur ar fáil ag an Údarás do na heagrais phobail chun gur féidir leo tabhairt faoin bhforbairt atá idir lámha acu.

Eagraíochtaí Forbartha Pobail

Deontas Reáchtála

Íoctar deontas reáchtála i leith costais reáchtála laethúla na neagrais pobail gach ráithe. Íoctar deontas níos lú le heagrais phobail le clár oibre níos lú. Beidh iarratas bliantúil le déanamh ar an deontas reachtúil. Beidh iarratas ráithiúil le déanamh ar íocaíocht deontais.