Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta

Tá Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú mar ghníomhaire ar son na Roinne Coimirce Sóisialaí d’fhormhór na scéimeanna fostaíochta pobail atá á reáchtáil sa Ghaeltacht. Déanann an tÚdarás na scéimeanna a riaradh, a bhainistiú agus na híocaíochtaí a láimhseáil. Cuireann sé seirbhís comhairleoireachta agus bainistíochta ar fáil do na heagrais phobail agus cuireann sé seirbhís thacaíochta ar fáil i ullmhú na bpleananna oibre.

Tá ról thar a bheith tábhachtach ag na scéimeanna fostaíochta maidir le forbairt agus feabhsú áiseanna pobail, spóirt, tírdhreachú agus caomhnú láithreáin oidhreachta.

  • Tugann na scéimeanna taithí oibre do dhaoine atá dífhostaithe. Tá béim á cur ar fhorbairt an rannpháirtithe chun é/í a chur in oiriúint don líon fostaíochta
  • Cuirtear cúrsaí oiliúna ar fáil do na rannpháirtithe ar na scéimeanna
  • Cuirtear bunseirbhísí riachtanacha ar fáil sa phobal mar aon le hathchóiriú agus cothabháil a dhéanamh ar áiseanna spóirt agus caitheamh aimsire sa phobal.

Tá uasteorainn ar líon na rannpháirtithe is féidir a fhostú ag aon am ar na scéimeanna.