Údarás na Gaeltachta – Regional Office Cork

Údarás na Gaeltachta
Páirc Ghnó Bhaile Mhic Íre,
Baile Mhic Íre,
Maigh Chromtha,
Co. Chorcaí
P12 E277