Togra GREAT 2013-2015

 
 
 
 
 
Tá maoiniú de €3 mhilliún á fháil ag GREAT (Growing Renewable Energy Applications and Technologies), ón gClár Eorpach INTERREG IVB agus ó pháirtnéirí eile, agus é mar aidhm aige forbairt a dhéanamh ar Eangach Chliste in Iarthuaisceart na hEorpa. Tá an tionscadal dírithe ar sholáthar eolais ar fhorbairtí teicneolaíochta d’údaráis rialála agus ar SMEanna agus ar phobail a spreagadh chun réitigh theicníochta a fhorbairt don Eangach Chliste, d’Fhuinneamh Inathnuaite agus do Ghineadh Dáileach. Spreagfaidh an togra seo SMEanna le nuálaíocht a fhorbairt agus fostaíocht a chruthú and cuirfidh sé deiseanna struchtúrtha comhoibrithe ar fáil idir na SMEanna, na forais thaighde agus na forbróirí teicneolaíochta.

Is Údarás na Gaeltachta príomhpháirtnéir an togra agus san áireamh ar na páirtnéirí eile i dtionscadal GREAT, tá comhlachtaí forbartha geilleagair a dhíríonn ar spreagadh a thabhairt don nuálaíocht – WESTBIC, Basildon Council (Londain), Oost-Nederland NV (an Ísiltír); trí ollscoil, mar atá Universiteit Wittenborg (an Ísiltír), Universieit Hasselt (an Bheilg), Oilthigh na Gàidhealtachd agus na nEilean (Alba); agus ceithre chomhlacht atá dírithe ar an earnáil fuinnimh inathnuaite/eangaí cliste, mar atá Design for Sustainability (D4S) (UK), Smart Grid Flanders (an Bheilg), EnergyVille (an Bheilg), Energy North (Alba).

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh an togra www.greatproject.eu.com.