Preas Ráiteas

Tionscnamh Forbartha Bainistíochta: Oifigeach Turasóireachta

Tá forbairt straitéiseach na hearnála turasóireachta aitheanta ar cheann de na mór-earnálacha eacnamaíochta a bhfuil poitéinseal suntasach forbartha ag dul léi. Tá forbairt straitéiseach na hearnála seo ar cheann de na tosaíochtaí atá aontaithe mar chuid lárnach de straitéis nua forbartha agus infheistíochta an Údaráis 2018-2020. Chuige sin tá sé aontaithe ag an Údarás feidhm a thabhairt don chuspóir seo trí Thionscnamh Forbartha Bainistíochta d’Oifigigh Turasóireachta a bhunú ar bhonn píolótach ar feadh 2 bliain chun tacú le forbairt tograí turasóireachta straitéiseacha sa Ghaeltacht.

Aidhm an Tionscnaimh:
Tacú le forbairt tograí turasóireachta straitéiseacha atá áirithe mar thograí a mbeidh ról suntasach, straitéiseach acu i bhforbairt na gceantar éagsúla Gaeltachta agus i gcur chun cinn na hearnála turasóireachta sna réigiúin éagsúla.
Faoin tionscnamh cuirfear tacaíocht airgeadais le huasmhéid de €60,000, thar thréimhse dhá bhliain, mar dheontas oiliúna ar fáil do dhá chineál togra turasóireachta:

1. ‘Tograí Straitéiseacha Caipitil’ nó
2. ‘Gréasáin Turasóireachta Réigiúnacha’

Tá eolas breise agus treoirlínte an tionscnaimh le fáil anseo agus is féidir an foirm iarratais a íoslódáil anseo.

Ní mór foirm iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh ar aghaidh roimh 31ú Eanáir, 2018 chuig:

Rannóg Taighde agus Forbairt Earnálacha
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Contae na Gaillimhe

turasoireacht@udaras.ie