Teagmháil

Le tuilleadh eolais a fháil maidir leis an phróiseas pleanála teanga, déan teagmháil le hÚdarás na Gaeltachta mar a leanas:

Gaeltacht Dhún na nGall

Séamus Ó Gallachóir
Oifigeach Cultúr agus Teanga, Údarás na Gaeltachta,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Co. Dhún an nGall
Teil: 074-9560100
Facs: 074-9560101
R-phost: s.ogall@udaras.ie

Gaeltachtaí Mhaigh Eo, Co. na Gaillimhe agus na Mí

Siubhán Nic Grianna
Bainisteoir Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
Teil: 091-503219
Facs: 091-503101
R-phost: sng@udaras.ie

Gaeltachtaí Chiarraí, Chorcaí agus Phort Láirge

Rachel Ní Riada
Oifigeach Cultúr agus Teanga, Údarás na Gaeltachta,
Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
Teil: 026-45366
Facs: 026-45423
R-phost: r.niriada@udaras.ie