Táillí

Táille Láithreach

Níl táille láithreach i gceist le hIarratais neamh-phearsanta nó le hIarratais Mheasctha ón 14 Deireadh Fómhair 2014.

Cuardach agus Aisghabháil / Táillí Fótachóipeála (ón 14 Deireadh Fómhair 2014)

D’fhéadfaí táillí a ghearradh maidir leis an am a chaithfear le taifid a aimsiú agus a chóipeáil, bunaithe ar gháth-ráta san uair de €20.00 ar chuardach agus ar aisghabháil agus €0.04 an leathanach ar chóipeáil.

Tá an chéad chúig uair a’ chloig (€100) ar chuardach agus ar aisghabháil saor ó tháillí. Tagann táillí iomlána i bhfeidhm nuair atá breis agus €100 i gceist.

Tá praghasteorainn de €500 (c. 25 uair a’ chloig) ar tháillí do chuardach agus d’aisghabháil, .i. gearrfar €500 ar iarratas um Shaoráil Faisnéise a chosnaíonn €650. Tá uasteorainn eile de €700 (35 uair a’ chloig) ar tháillí measta do chuardach, d’aisghabháil agus do chóipeáil. D’fhéadfadh an eagraíocht um Shaoráil Faisnéise diúltú den iarratas a phróiseáil má tá táillí os cionn €700 i gceist, mara bhfuil tú sásta scagadh a dhéanamh ar iarratas chun na táillí do chuardach, d’aisghabháil agus do chóipeáil a thabhairt faoin teorainn.

Íocfar éarlais má tá breis agus €100 mar tháille iomlán i gceist do chuardach agus d’aisghabháil. Coinneoidh an eagraíocht ar an eolas tú, sna cásanna seo.