Preas Ráiteas

Sprioc-ghlaoch do LEADER Dhún na nGall

Líon agus seol isteach an Fhoirm um Léiriú Suime (LS) sula ndéantar aon iarratas ar mhaoiniú faoi chlár LEADER.

Tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le:

Clár LEADER,
Údarás na Gaeltachta,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Doirí Beaga,
Co Dhún na nGall.

Rphost: leaderdnag@udaras.ie Teileafón: 074 95 60100