Preas Ráiteas

Spriocghlaoch do LEADER Mhúscraí

    Clár Forbartha Tuaithe LEADER 2014-2020
    do Ghaeltacht Mhúscraí

Beidh Údarás na Gaeltachta ag fógairt dhá spriocghlaoch i leith Léirithe Suime ón 03.04.2017 go dtí 19.05.2017 faoi na téamaí seo a leanas:

Téama 1: Cuimsiú Sóisialta
Fothéama: Seirbhísí Bunúsacha dírithe ar Phobail Imeallacha
Buiséad Iomlán: €40,000

Téama 2: Forbairt Eacnamaíochta, Forbairt Fiontair agus Cruthú Fostaíochta
Fothéama: Turasóireacht Tuaithe
Buiséad Iomlán: €20,000

Is é cuspóir na spriocghlaoigh do Léirithe Suime ná a chinntiú go bhfuil maoiniú LEADER dírithe ar an luach is fearr a bhaint amach, bunaithe ar mheasúnú comparáideach, comhdheiseanna a thabhairt do gach iarratasóir agus a chinntiú go bhfuil maoiniú ar fáil do thréimhse iomlán an Chláir.

Cineál TograCineál IarrthóirUasmhéid Deontais - Ráta
Cineál TograCineál IarrthóirUasmhéid Deontais - Ráta
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Príobháideach50%
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Pobail75%
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Pobal faoi Sheirbhísí Bunúsacha dírithe ar phobail atá scoite amach90%
Anailís & ForbairtPríobháideach75%
Anailís & ForbairtPobail90%
TraenáilDuine Aonair, Gnó nó Pobail100%
TraenáilTionscnaimh oiliúna speisialaithe, agus /nó ar fud an chontae100%

Tuilleadh eolais: www.udaras.ie/forbairt-pobail/clar-leader/www.leadersouthcork.com

Ríomhphost: leadermuscrai@udaras.ie

Fón: 066-9150100