Preas Ráiteas

Spriocghlaoch do LEADER Dhún na nGall

    Clár Forbartha Tuaithe LEADER 2014-2020 do Ghaeltacht Dhún na nGall

Is mian le hÚdarás na Gaeltachta Sprioc-Ghlaoch á fhógairt faoi théama Timpeallacht Tuaithe de chuid Chlár Forbartha Tuaithe LEADER 2014-2020 do Ghaeltacht Dhún na nGall. Tá Clár LEADER i nGaeltacht Dhún na nGall faoi chúram Údarás na Gaeltachta (ach is Comhar na nOileán atá ag reáchtáil Clár LEADER ar na hOileáin Ghaeltachta).

Is é cuspóir an Sprioc-Ghlaoigh do Léirithe Spéise ná cinntiú go bhfuil maoiniú LEADER dírithe ar an luach is fearr a bhaint amach, bunaithe ar mheasúnú comparáideach, comhdheiseanna a thabhairt do gach iarratasóir agus cinntiú go bhfuil maoiniú ar fáil do thréimhse iomlán an Chláir.

Sprioc-Ghlaoch do mhaoiniú LEADER – Cosaint agus Úsáid Inmharthana ar Acmhainní Uisce, Cosaint & Feabhsú ar Bhithéagsúlacht Áitiúil agus Forbairt ar Fhuinneamh In-athnuaite.

Beidh na bearta a leanas oscailte ó 22 Bealtaine 2017 i leith Léiriú Spéise do mhaoiniú LEADER. Is 4.00 i.n. Aoine an 23 Meitheamh 2017 an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais. Buiséad iomlán don Sprioc-Ghlaoch ná €114,575

Sprioc-ghlaochCur síosUasmhéid Deontais
Cosaint agus Úsáid Inmharthana ar Acmhainní UisceTacú le cláir agus tionscadail a chuireann le bainistiú comhtháite an limistéir cósta.€12,725
Cosaint & Feabhsú ar Bhithéagsúlacht AitiúilForbairt inbhuanaithe agus an timpeallacht a chur chun cinn.€15,900
Cosaint & Feabhsú ar Bhithéagsúlacht AitiúilTacú le gníomhaíochtaí a dhéanann comhordú, cuir chun cinn, cosaint agus feabhsú ar bhithsféar saibhir Dhún na nGall agus a spreagfaidh deiseanna turasóireachta inbhuanaithe agus forbairt shóisialta agus eacnamaíochta a chur chun cinn.€47,750
Forbairt ar Fhuinneamh In-athnuaiteTacú le tionscnaimh a chuireann le fuinneamh in-athnuaite agus a chuireann fuinneamh inmharthana chun cinn.€38,200

Tuilleadh eolais: www.udaras.ie/forbairt-pobail/clar-leader/

Ríomhphost: leaderdnag@udaras.ie

Fón: 074 95 60100