Preas Ráiteas

Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana do Cheantar Iorras Aintheach

Tá Údarás na Gaeltachta ag ullmhú Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 bliana do Cheantar Iorras Aintheach. Clúdóidh an plean forbartha na réimsí seo leanas: Fiontar, Acmhainní Mara, Turasóireacht, Acmhainní Chultúrtha, Oideachais/Oiliúint, Seirbhísí agus eile. Is ar bhonn páirtnéireachta atá an plean á chur le chéile ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar le coistí áitiúla, an pobal, eagrais stáit, institiúidí oideachais/oiliúna agus eile.

Tá sé riachtanach moltaí agus tuairimí an phobail a fháil i rith tréimhse réitithe an phlean. Tá Gearóid De Faoite ceaptha ag Údarás na Gaeltachta mar áisitheoir chun dréacht phlean a tharraingt le chéile le cur faoi bhráid na heagraíochta.

Is é an 4in, Dé hAoine 13 Iúil 2018 an spriocdháta d’aighneachtaí, moltaí nó tuairimí maidir le Plean Gníomhaíochta Forbartha Chonamara Láir agus is féidir iad a sheoladh go díreach chuig carnaciarain@gmail.com