Preas Ráiteas

Páirc na Mara: Ryan Hanley Consulting Engineers ceaptha chun tabhairt faoin dearadh agus na measúnaithe timpeallachta

Is féidir le Údarás na Gaeltachta a fhógairt gur iad Ryan Hanley Consulting Engineers atá ceaptha chun tabhairt faoin dearadh agus na measúnaithe timpeallachta ábhartha do fhorbairt Pháirc na Mara i gConamara.

Tá forbairt Pháirc na Mara, páirc nuálaíochta muirí íseal-charbóin nuaaimseartha lárnach do plean straitéiseach trí bliana Údarás na Gaeltachta. In 2017, tar éis próiseas léirithe suime, léirigh 20 comhlacht suim sna háiseanna a bheidh ar fáil ar Pháirc na Mara sa todhchaí. I gcomhairle le páirtithe straitéiseacha cuirfear pleananna i dtoll a chéile ar bhun comhoibríoch, a chuirfidh ar chumas Údarás na Gaeltachta páirc nuálaíochta muirí chomhaimseartha a fhorbairt, chun fás san earnáil a chur chun cinn agus chun fás eacnamaíoch agus fostaíochta sa gceantar a chumasú. Samhlaítear go mbeidh forbairt Pháirc na Mara ina chumasóir tábhachtach i Leith fhorbairt an tionscail mhuirí ina iomláine, ní amháin i gceantar Chonamara Láir ach ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal náisiúnta freisin. Cuimseoidh an tsaoráid gníomhaíochtaí éagsúla de chuid an réimse mhuirí agus beidh fiontair de chuid na hearnála táirgiúla, comhlachtaí poiblí, gníomhaireachta forbartha stáit agus an pobail taighde ag comhoibriú lena chéile inti d’fhonn breisluach a chur lena dtáirgí agus lena seirbhísí agus d’fhonn uasmhéadú a dhéanamh ar chumas forbraíochta na hearnála muirí sa réigiún.