Preas Ráiteas

Léirithe Spéise á lorg do Pháirc na Mara, Páirc Nuálaíochta Muirí

Tá léirithe spéise (EOI) á lorg ag Údarás na Gaeltachta ó thionscnóirí ionchasacha tionscadail san earnáil mhuirí, ar thionscnóirí iad a bhféadfadh spéis a bheith acu i mbunú láithreachta ar Pháirc na Mara, is é sin, an Pháirc Nuálaíochta Muirí i gCill Chiaráin, Conamara, Co. na Gaillimhe.

Déanfar Páirc na Mara a fhorbairt mar Pháirc Nuálaíochta Muirí íseal-charbóin den chéad scoth agus í suite i gCill Chiaráin, Co. na Gaillimhe. Tá Cill Chiaráin suite i nGaeltacht Chonamara, tuairim is 45 míle siar ó Chathair na Gaillimhe. Tá achar tuairim is 9.01ha sa láithreán ina mbeidh Páirc na Mara lonnaithe. Cuimseoidh an tsaoráid gníomhaíochtaí éagsúla de chuid an réimse mhuirí agus beidh fiontair de chuid na hearnála táirgiúla, comhlachtaí poiblí, gníomhaireachta forbartha stáit agus na pobail taighde ag comhoibriú lena chéile inti d’fhonn breisluach a chur lena dtáirgí agus lena seirbhísí, agus d’fhonn cumas forbraíochta na hearnála muirí sa réigiún a uasmhéadú.

I gcomhréir le beartas sainráite an Rialtais, spreagfaidh forbairt Pháirc na Mara fás inbhuanaithe an gheilleagair Mhuirí sa cheantar, sa réigiún agus sa tír.

Treoracha maidir le hAighneachtaí:
Ní mór d’fhreagróirí a gcuid Léirithe Spéise a chur faoi bhráid an Údaráis i bhfoirm chlóscríofa agus a sheoladh ar an bpost, nó i ndoiciméad WORD ar ríomhphost, chuig:

Máire Ní Éinniú,
Feidhmeannach Forbartha,
Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Contae na Gaillimhe.

nó m.nieinniu@udaras.ie

Spriocdháta le haghaidh Aighneachtaí: 1 Nollaig, 2017

Is féidir an Fhoirm Léiriú Spéise a íoslódáil anseo.

Fiosrúcháin ó na meáin chuig:
Páid Ó Neachtain | Feidhmeannach Caidrimh Phoiblí – Údarás na Gaeltachta
Fón: 091-503111 Rphost: pon@udaras.ie