Preas Ráiteas

Painéal Teagascóirí do Ranganna Gaeilge

Cuireann Údarás na Gaeltachta tacaíocht ar fáil do choistí agus d’eagraíochtaí a sholáthraíonn ranganna Gaeilge sa Ghaeltacht. Tá an tÚdarás, i gcomhpháirt le pobal na Gaeltachta agus leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi láthair ag ullmhú pleananna teanga do gach Limistéar Gaeltachta. Is cuid thábhachtach den chur chuige pleanála teanga é go mbeadh teacht ag pobal na Gaeltachta ar dheiseanna le cur lena gcumas sa Ghaeilge agus déantar clár leathan de sheirbhísí teanga a sheachadadh ar fud na Gaeltachta gach bliain.
Le freastal ar an soláthar de sheirbhísí teanga sa Ghaeltacht tá an tÚdarás ag cur painéal de dhaoine le chéile atá ar fáil agus ar suim leo ranganna Gaeilge a theagasc. Is ón bpainéal seo a roghnófar daoine le bheith i mbun ranganna a reáchtálfar in ionaid ar fud na Gaeltachta agus a bheidh i dteideal tacaíochta ón Údarás.

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo a bheith áirithe ar an bpainéal an fhoirm chlárúcháin a líonadh agus a sheoladh chuig Údarás na Gaeltachta faoin spriocdháta den 13 Deireadh Fómhair 2017.

Tá an fhoirm chlárúcháin ar fáil anseo agus is féidir í a sheoladh chuig:

An Rannóg Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.
T: 091 503100
F: 091 503101
Rphost: pleanailteanga@udaras.ie

Fógra Painéal Teagascóirí Gaeilge