Scéim Thaithí Oibre

Tugann an Scéim Thaithí Oibre deis do dhuine taithí oibre phraiticiúil a fháil in obair rúnaíochta, riaracháin nó cuntasaíochta tar éis dóibh cáilíochtaí a bhaint amach. Is tréimhse idir sé agus naoi mí a bhíonn i gceist.