Scéim Forbartha Bainisteoirí

Níltear ag glacadh le hiarratais faoin scéim seo faoi láthair. Fógrófar an chéad ghlaoch eile in am trátha.

Seo scéim atá ar fáil ag Údarás na Gaeltachta chun a chinnitiú go mbeidh ar chumas iarratasóirí Gaeltachta scileanna agus taithí a fháil mar bhainisteoirí agus speisialtóirí agus chun go mbeidh siad in ann cur isteach ar fholúntais i gcliantchomhlachtaí.

Is féidir leis an iarratasóir a bheith fostaithe ag cliantchomhlacht agus sa chás seo, is féidir leis an Údarás suas go 75% de chostas an chlár forbartha a íoc (san áireamh sna costais incháilithe tá tuarastal táillí teagascóra, liúntas cothabhála agus taistil, táillí cursaí agus rl).

Is féidir chomh maith leis an iarratasóir a bheith urraithe go díreach ag an Údarás i bhfoirm scoláireachta. Tairgeann Údarás na Gaeltachta scoláireachtaí ar nós cuntasaíocht, margaíocht, táirgíocht, forbairt phobail agus eile.

Critéir

Tá an deis oiliúna seo dírithe ar dhaoine ón nGaeltacht a bhfuil Gaeilge líofa acu.

Nós imeachta

  • Bá chóir iarratas mar aon le C.V. a sheoladh ar aghaidh chuig Údarás na Gaeltachta
  • Má tá tú incháilithe, cuirfear agallamh ort agus má éiríonn leat socrófar clár forbartha ar leith. Cuirfidh an clár meascán de thaithí agus de scileanna praiticiúla, de theagasc agus de staidéar foirmiúil ar fáil, agus cuirfear béim ar leith ar an bpraiticiúlacht
  • Má tá tú incháilithe, cuirfear agallamh ort i dtaobh an chomhlachta ina bhfuil folúntas agus, má éiríonn leat, fostóidh an comhlacht tú
  • Bainfidh an oiliúint go dlúth le riachtanais an phoist, agus mairfidh sé idir 1½ agus 3 bliana
  • Fiú le linn dó/di a bheith ag foghlaim, déantar gach iarracht freagracht agus tascanna ar leith a thabhairt do gach duine chun cur leis an sásamh a bhaineann sé/sí as a p(h)ost agus chun gur féidir a d(h)ul chun cinn a mheas
  • Caithfear an clár oibre idir an comhlacht agus an tÚdarás a shocrú sula dtosaíonn an clár, na costais agus roinnt na gcostas sin san áireamh.