Scoláireachtaí Printíseachta

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí, le cáilíocht printíseachta mar atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach. Tá breis eolais i leith na printíseachtaí agus na cáilíochtaí a bhaineann leo le fáil ar www.apprenticeship.ie

Má tá spéis agat a bheith san iomaíocht do na scoláireachtaí seo, líon isteach an foirm iarratais agus seol ar ais chuig:

An Rannóg Oiliúna & Oideachais,
Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe

Roimh: 21/06/2019

Tá eolas faoi na scoláireachtaí printíseachta ar fáil thíos faoi:

Earcú

  • Go hiondúil bíonn na scoláireachtaí printíseachta fógartha faoi dhó sa bhliain, go luath san Earrach agus sa Samhradh;
  • N.B. Is féidir spéis a léiriú ag am ar bith le linn na bliana agus déanfar teagmháil leat faoi nuair atá na printíseachtaí fógartha.

Cáilíochtaí Iontrála

Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

  • Teastas Grúpa/ Meanteastas/ Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a chomhionann. Tá matamaitic (gnáth leibhéal) riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe; nó
  • os cionn 18 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

N.B. Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa na scoláireachtaí seo. Cuirfear fáilte freisin roimh iarratais ó dhaoine dífhostaithe atá ag iarraidh tosú ar ghairm nua.

Modh Roghnúcháin

Roghnaítear na hiarrthóirí ar bhonn agallaimh, teisteanna praiticúla/teoirice agus torthaí scrúdaithe.

Feidhmiú

  • Bíonn an printíseach fostaithe ag comhlacht/conraitheoir aitheanta le linn tréimhse na printíseachta;
  • Is faoin bprintíseach féin atá sé fostaíocht a fháil le comhlacht/conraitheoir aitheanta;
  • Más gá, tá an tÚdarás sásta cuidiú leis an bprintíseach fostaíocht a aimsiú;
  • Le linn a p(h)rintíseachta, caitheann an printíseach tréimhsí ag obair leis an gcomhlacht/gconraitheoir agus tréimhsí ag freastal ar chúrsaí eagraithe le SOLAS agus le coláistí tríú leibhéal.

Cabhair

  • Faoi scoláireacht an Údaráis, tugtar cabhair airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe ag céimeanna éagsúla le linn na printíseachta.

Cailíocht

Nuair atá na tréimhsí críochnaithe go sásúla ag an bprintíseach agus ceithre bliana mar phrintíseach caite aige/aici, tá sé/sí i dteideal an uasteastas leibhéal 6 QQI a fháil a bhfuil aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta ag dul leis.

Liosta Printíseachtaí ar fáil

Agricultural Mechanic * M Meicneoir Talmhaíochta * M
Aircraft Mechanic * M Meicneoir Eitleáin * M
Brick & Stone laying Bríceadóireacht & Clochadóireacht
Carpenter / Joiner M Siúinéir M
Construction Plant Fitter * M Feisteoir Gléasra Tógála * M
Electrician * M Leictreoir * M
Fitter * M Feisteoir * M
Pipefitting M Feistiú Píopaí M
Floor/Wall Tiler * Tíleoir Balla/Urlár *
Stonecutting & Stonemasonry Gearradh Cloch & Saoirseoireacht Chloiche
Heavy Vehicle Mechanic * M* Meicneoir Feithiclí Troma * M
Instrumentation Craftsperson * M Ionstraimíocht * M
Electrical Instrumentation * M Ionstraimíocht Leictreach * M
Metal Fabricator M Oibrí Miotail M
Motor Mechanic * M Meicneoir Gluaisteáin * M
Painter/Decorator * Péintéir/Maisitheoir *
Plasterer Pláistéir
Plumber * M Pluiméir * M
Print Media * M Meáin Clóite * M
Refrigeration & Air Conditioning * M Cuisniú & Aerchóiriú * M
Sheet Metal worker M Oibrí Miotal Leatháin M
Toolmaker M Uirliseoir M
Vehicle Body Repair * Deisitheoir Cabhail Feithicle *
Farriery Crúdóireacht Capall
Industrial Insulation * M Insliú Tionsclaíoch * M
Electronic Security System * M Ceardaí Córas Slándála Leictreonach * M
Wood Manufacturing & Finishing M Déantúsaíocht & Bailchríochniú Adhmaid M
Insurance Practitioner Printíseacht Árachais
Industrial Electrical Engineer Printíseacht Innealtóireacht Leictreach Tionsclaíoch

M = MATAMATIC RIACHTANACH (Gnáth leibhéal ar a laghad sa Teastas Sóisearach nó a chomhionann) * = Pas sa Scrúdú Dathdhaille atá inghlactha ag SOLAS

Breis eolais ar fáil ó:

An Rannóg Oiliúna & Oideachais
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Gaillimh
Fón: 091 503121
R-phost: fff@udaras.ie