Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
RiarthóirEalaín na GaeltachtaCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 22 Eanáir 2020
Oifigeach Pleanála Teanga Comharchumann Dhúiche Sheoigheach TeoCo. na Gaillimhe agus Co. Mhaigh Eo Spriocdháta d'iarratais: 23 Eanáir 2020
Príomh Mhúinteoir Naíonra Comhar Naíonraí na GaeltachtaCo. Mhaigh EoSpriocdháta d'iarratais: 31 Eanáir 2020
Oibrí LuathbhliantaComhar Naíonraí na GaeltachtaCo. na MíSpriocdháta d'iarratais: 31 Eanáir 2020
Eagarthóir / Léiritheoir TG4Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 31 Eanáir 2020
BainisteoirTearmann Éanna CTR Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 17 Feabhra 2020
FolúntasRAPCo. Dhún na nGallCurtha in airde: 19 Nollaig 2019
FolúntasRadndox TeorantaCo. Dhún na nGallCurtha in airde: 19 Nollaig 2019
Gníomhaire Seribhíse Cliaint SmartTraveller365.comCo. ChorcaíCurtha in airde: 04 Nollaig 2019
FolúntaisAran BiomedicalCo. na GaillimheDéan teagmháile le:Aran Biomedical
FolúntaisPramericaCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le:Pramerica