Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Oifigeach Pleanála TeangaComharchumann Oileán Árainn MhórCo. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 16 Samhain 2018
Comhairleoir Pleanála TeangaCoiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na CathrachCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 23 Samhain 2018
Oifigeach Pleanála TeangaComharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Teo.Co. Mhaigh EoSpriocdháta d'iarratais: 23 Samhain 2018
Oifigeach Cúnta Pleanála TeangaComharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR Co. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 30 Samhain 2018