Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Bainisteoir Tionscnaimh Údarás na Gaeltachta Co. ChiarraíSpriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2019
Oifigeach Togra (EMPORIA4KT) Údarás na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2019
Oifigeach Togra (SW-GROW)Údarás na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2019
Oifigeach Togra (Access2Sea) Údarás na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2019
Scoláireacht i bhForbairt Ghnó Údarás na Gaeltachta Co. ChiarraíSpriocdháta d'iarratais: 31 Bealtaine 2019
Bainisteoir ForbarthaComhlacht Forbartha Inis MeáinCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 4 Meitheamh 2019
Post RiarthóraEalaín na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 4 Meitheamh 2019
Oifigeach ForbarthaTelegaelCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 5 Meitheamh 2019
Bainisteoir CumarsáideTG4Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 7 Meitheamh 2019
Cúramóirí BaileTearmann ÉannaCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 7 Meitheamh 2019
Scoláireacht CumarsáideÚdarás na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 7 Meitheamh 2019
Treoraí / Cúntóir SiopaDrioglann an DaingeanCo. Chiarraí Curtha in airde: 22 Bealtaine 2019
TáthaireCumar Baile Mhic Iré Teo.Co. ChorcaighDéan teagmháil le: Cumar Baile Mhic Iré Teo.
Dearthóir LínitheoraCumar Baile Mhic Iré Teo.Co. ChorcaighDéan teagmháil le: Cumar Baile Mhic Iré Teo.
FolúntaisAran BiomedicalCo. na GaillimheDéan teagmháil le: Aran Biomedical
FolúntaisPramericaCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le:Pramerica