Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Bainisteoir Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo.Co. na Gaillimhe Spriocdháta d'iarratais: 14 Aibreán 2020
Oifigeach TograÚdarás na Gaeltachta Co. na Gaillimhe Spriocdháta d'iarratais: 24 Aibreán 2020
FolúntaisMylanCo. na GaillimheCurtha in airde: 20 Feabhra 2020
VacanciesÉireCompositesCo. na GaillimheCurtha in airde: 12 Márta 2020
FolúntaisCambus Medical Co. na Gaillimhe Curtha in aired: 20 Feabhra 2020
FolúntasRadndox TeorantaCo. Dhún na nGallCurtha in airde: 19 Nollaig 2019
FolúntaisAran BiomedicalCo. na GaillimheDéan teagmháile le:Aran Biomedical
FolúntaisPramericaCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le:Pramerica