Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Taithí Oibre Údarás na Gaeltachta Co. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 25 Deireadh Fómhair 2019
SaoisteÚdarás na Gaeltachta Co. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 31 Deireadh Fómhair 2019
Oifigeach Airgeadais agus Acmhainní Daonna Comhar Naíonraí na Gaeltachta Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 23 Deireadh Fómhair 2019
Curamóirí baileTearmann Éanna CTRCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 25 Deireadh Fómhair 2019
FolúntasMylanCo. na GaillimheCurtha in airde: 16 Deireadh Fómhair 2019
Folúntas MylanCo. na GaillimheCurtha in airde: 16 Deireadh Fómhair 2019
FolúntasMylanCo. na GaillimheCurtha in airde: 16 Deireadh Fómhair 2019
FolúntasMylanCo. na GaillimheCurtha in airde: 16 Deireadh Fómhair 2019
Comhlach NuálaíochtaZoan Nuáil TeoCo. na GaillimheCurtha in airde: 20 Lúnasa 2019
TáthaireCumar Baile Mhic Iré Teo.Co. ChorcaighDéan teagmháil le: Cumar Baile Mhic Iré Teo.
FolúntaisAran BiomedicalCo. na GaillimheDéan teagmháil le: Aran Biomedical
FolúntaisPramericaCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le:Pramerica