Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Scoláireacht Taighde agus ForbarthaÚdarás na GaeltachtaCo. ChiarraíSpriocdháta d'iarratais: 22 Aibreán 2019
TaighdeoirMise MúscraíCo. ChorcaighSpriocdháta d'iarratais: 23 Aibreán 2019
Scoláireacht - Forbairt PobailÚdarás na GaeltachtaCo. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 26 Aibreán 2019
Oifigeach Cúnta Pleanála TeangaForbairt Chonamara Láir Teo.Co. na Gaillimhe Spriocdháta d'iarratais: 26 Aibreán 2019
Bainisteoir Tionscnaimh do Phlean Gníomhaíochta Uíbh RáthaighÚdarás na GaeltachtaCo. ChiarraíSpriocdháta d'iarratais: 3 Bealtaine 2019
Scoláireacht i bhForbairt GhnóÚdarás na GaeltachtaCo. ChiarraíSpricdháta d'iarratais: 3 Bealtaine 2019
BainisteoirAn tSean BheairicCo. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 3 Bealtaine 2019
Scoláireacht Oifigeach Forbartha Tionscnaimh Faoi OiliúintÚdarás na GaeltachtaCo. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 10 Bealtaine 2019
Oifigeach Pleanála TeangaComharchumann Oileán Árainn Mhór CTRCo. Dhún na nGallSpriocdháta d'iarratais: 10 Bealtaine 2019
Réimse postannaEuroflexCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le: Euroflex
Bainisteoir Díolacháin do thograí nua (in-athnuaite)
 • Innealtóir cáilíochta
 • Maor Déantúsaíochta
 • Ceannaitheoir
 • Comhordaitheoir Margaíochta
 • Cuntasóir le córais a chur i bhfeidhm
 • FirebirdCo. ChorcaighDéan teagmháil le: Firebird
  TáthaireCumar Baile Mhic Iré Teo.Co. ChorcaighDéan teagmháil le: Cumar Baile Mhic Iré Teo.
  Dearthóir LínitheoraCumar Baile Mhic Iré Teo.Co. ChorcaighDéan teagmháil le: Cumar Baile Mhic Iré Teo.
  FolúntaisAran BiomedicalCo. na GaillimheDéan teagmháil le: Aran Biomedical
  FolúntaisPramericaCo. Dhún na nGallDéan teagmháil le:Pramerica