Preas Ráiteas

Tacaíocht ceadaithe ag Bord Údarás na Gaeltachta do 12 post nua agus Ionad Cuairteoirí do Dhrioglann Thír Chonaill i gCroithlí

Cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta pacáiste tacaíochta le gairid do Dhrioglann Thír Chonaill Teo. chun gnó drioglainne agus ionad cuairteoirí a bhunú agus a fhorbairt ar an Choillín Darach, Croithlí, Co. Dhún na nGall. Meastar go mbeidh suas le 12 post nua dhá chruthú sa chomhlacht agus é faoi lán seoil as seo go ceann chúig bhliana le pacáiste tacaíochta ó Údarás na Gaeltachta d’os cionn €121,000 agus infheistíocht iomlán d’os cionn €271,000.

Drioglann ceirde atá beartaithe, ag díriú ar mhargadh na dturasóirí idirnáisiúnta go hÉireann. Beidh an drioglann agus ionad cuairteoirí a fhorbrófar lonnaithe i bhfoirgneamh stairiúil mhonarcha Chroithlí faoi réir cead pleanála cuí a bheith faighte agus beidh obair shuntasach athchóirithe le déanamh ar an bhfoirgneamh chun é a thabhairt go caighdeán agus a chuir in oiriúint le tabhairt ar léas don togra. Cuirfidh an drioglann agus an t-ionad cuairteoirí go mór le heispéireas turasóireachta Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nGaeltacht Dhún na nGall.

Seosamh Ó Duibheannaigh, Conor McMenamin agus Kieran Davis a bheidh i mbun na forbartha agus de rún acu tosú le scála beag, díriú ar an earnáil turasóireachta agus ar an mhargadh idirnáisiúnta d’uisce beatha. Tá sé i gceist an drioglann a fhorbairt ar bhonn céimneach thar tréimhse, ag tosú le ionad táirgeachta agus go dtairgeofar os cionn 15,000 lítear fíoralcóil sa bhliain don chéad 5 bhliain chun scoth tháirge a fhorbairt.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh “Tá áthas orainn a bheith in ann tacaíocht a thabhairt don togra seo agus postanna a chuir i monarchan stairiúil Chroithlí arís. Beidh an fhorbairt seo ina hacmhainn luachmhar do chúrsaí turasóireachta i nGaeltacht Dhún na nGall.”