Preas Ráiteas

Comhlacht Gaeltachta in acmhainn 10 milliún sciath aghaidhe a tháirgeadh don bhFeachtas Domhanda in aghaidh COVID-19

Tá sé d’acmhainn ag an gcomhlacht Gaeltachta, R.A. Pacáistí Teo. (RAP), cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta, tionchar suntasach a bheith aige ar sholáthar fearas sciath aghaidhe PPE aon úsáide go domhanda as a n-ionad táirgthe agus soláthair i nGaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall.

 

Mar shaineolaithe agus ceannairí margaidh in earnáil na pacáistíochta beatha le breith leat, tá athearraíocht déanta ag RAP ar a ndearadh agus a dteicneolaíocht speisialtóra pacáistíochta beatha chun Sciath Aghaidhe nua RAP a dhéanamh – trealamh cosanta pearsanta PPE uathúil, éadrom, aon úsáide a chloíonn le Rialacháin PPE Cat1 an Aontais Eorpaigh.

 

Le slabhra soláthair seanbhunaithe agus áiseanna táirgthe creidiúnaithe ag an earnáil i nGaoth Dobhair, tá RAP in ann táirgeadh lánscála a bhaint amach ar an bpointe leis an gcumas 10 milliún sciath aghaidhe a tháirgeadh sa tseachtain agus tá an stoc reatha agus an cumas acu chun 5 mhilliún sciath aghaidh a tháirgeadh anois díreach dá mbeadh gá leis.

 

Thosaigh an comhlacht ar an obair le seachtain anuas agus rinneadh táirgeadh ar mhilliún sciath cheana féin, a bhfuil 65,000 acu le seachadadh saor in aisce chuig tithe cúraim in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe.  Tá aischothú fíor dhearfach faighte ag an gcomhlacht ar na chéad samplaí atá seolta amach acu chuig údaráis sláinte agus tá an táirge in úsáid i gcomhthéacs sláinte agus eile in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe cheana féin. Tá an comhlacht ag súil go mbeifear in ann freastal ní amháin ar mhargaí na hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus na hEorpa ach tá nasc cruthaithe acu le lucht dáilte i Stáit Aontaithe Mheiriceá chomh maith agus tá iarracht mhór déanta costas an fhearais seo a choinneáil an-íseal agus táthar in ann iad a chur ar fáil ar tuairim is 14 cent an ceann d’orduithe móra.

 

Is iondúil go mbíonn táirgí nuálacha deartha RAP in úsáid do phacáistí ardchaigdeán cosanta agus sláinteachais bheatha do cheapairí, táirge te, feoil fhuar agus béilí réamhdhéanta. Tá caiféanna, miondíoltóirí agus ollmhargaí ar nós Tesco, Sainsburys, Waitrose, Morrisons, ASDA, M&S, Pret a Manger agus LEON san áireamh mar chustaiméirí ag an gcomhlacht.

 

SCIATH AGHAIDH NUA RAP

Is réiteach éadrom, aon uaire agus uathúil atá i sciath aghaidh nua RAP, agus tá sé ag teacht le Rialacháin AE Catagóir 1 PPE 2016:425.

Tá sé beartaithe an fearas seo a úsáid i measc oibrithe sláinte, glantóirí, oibrithe miondíola agus aon ról eile a bhfuil aghaidh acu ar an bpobal áit nach mbeadh an cineál seo PPE ar fáil go hiondúil.

 

Tugann Sciath Aghaidhe RAP cosaint don úsáideoir ó thaise agus sprae san aer, ó chasacht agus sraothartach na ndaoine gar don té a bhíonn á chaitheamh.  Is scannán ard chosanta atá san ábhar a úsáidtear chun an sciath a dhéanamh, ábhar a úsáidtear go hiondúil san earnáil pacáistíochta chun bia a chosaint ó bhaictéir, víris agus pataigin díobhálach eile.

Tá an scáthlán lannaithe le fráma clárchartún a chuireann fráma cloiginn láidir ar fáil le strapa ar féidir a shocrú.  Tá luach maith ar airgead i Sciath Aghaidhe RAP daingean agus mar sin is rogha inmharthana agus inbhuanaithe atá ann.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Mícheál Ó hÉanaigh “Tá ardmholadh ag dul do R.A. Pacáistí Teo. as a gcuid iarrachtaí maidir leis an bhfeachtas domhanda in aghaidh COVID-19.  Tá Údarás na Gaeltachta thar a bheith mórtasach as an nuálaíocht atá léirithe ag an gcomhlacht agus iad ag déanamh athearraíochta ar a gcuid deartha, próisis agus táirgí taobh istigh d’achar gairid. Is cinnte go mbeidh an táirge seo, sciath aghaidhe aon úsáide, thar a bheith tábhachtach do chúrsaí sláinte na tíre agus níos faide i gcéin.

Cuireann sé le líon dár gcliantchomhlachtaí Gaeltachta atá ag cur cúnamh suntasach ar fáil maidir leis na hiarrachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta chun dul i ngleic le tionchair an víris COVID-19.”

 

Dúirt John McDermott Stiúrthóir Oibríochtaí R.A. Pacáistí Teo i nGaoth Dobhair. “Ag am thar a bheith doiligh go domhanda táimid an-bhródúil as an méid atá déanta ag RAP anseo i nGaoth Dobhair le tacaíocht ár gcuid comhghleacaithe ónár máthairchomhlacht i Londain.  Mar dhéantóirí agus dearthóirí a bhfuil duaiseanna buaite againn, d’airigh muid, ar nós go leor dreamanna eile, go raibh sé thar a bheith tábhachtach dúinn an fód a sheasamh agus tacaíocht a thabhairt don bhfeachtas náisiúnta chun cabhrú le soláthar PPE go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Agus dúshláin mhóra roimh earnáil an tsláinte, bhraith muid agus tús á chur againn leis an turas PPE seo go mbeadh sé feiliúnach síntiús de na sciatha aghaidhe seo a thabhairt don earnáil. Bhíomar riamh an-mhórtasach as ár gcuid táirgí pacáistíochta a bhí simplí agus cliste.  Ach táimid níos bródúla fós as ár bhfoireann nuálach agus iomasach a d’oibrigh go han-chrua le cúpla seachtain anuas chun an sciath aghaidhe a fhorbairt. Ní amháin go gcloíonn sé le Catagóir 1 PPE Rialácháin AE 2016:425, tá luach ar airgead iontach leis ó thaobh ceannacháin – bhí an-fhonn orainn réiteach mar seo a aimsiú.

Táimid an-bhuíoch freisin as an tacaíocht atá faighte againn thar na mblianta uaidh Údarás na Gaeltachta agus ag an am éiginnte seo cur ar ár gcumas fás agus rath a bheith orainn anseo i gcroílár Ghaeltacht Dhún na nGall.