Preas Ráiteas

Ochtar Oifigigh Pleanála Teanga ceaptha ar fud na tíre

Tá ochtar Oifigigh Pleanála Teanga ceaptha i limistéir pleanála teanga ar fud na tíre agus tuilleadh á gceapadh seachtain i ndiaidh seachtain. Léiríonn na ceapacháin clochmhíle shuntasach sa bpróiseas pleanála teanga áit a bhfuil feidhmiú na bpleananna ag tosú sna pobail sna limistéir pleanála teanga éagsúla. Tá cuid de na hoifigigh ag tabhairt faoina bpoist le roinnt míonna agus cuid eile acu atá díreach ag tosú.

Is iad na ceanneagraíochtaí a fhostaíonn an tOifigeach Pleanála Teanga agus i limistéir áirithe tá cead acu Oifigeach Pleanála Teanga agus Oifigeach Cúnta a fhostú. Tá buiséad bliantúil de €100,000 nó €150,000 ar fáil do na ceanneagraíochtaí chun an phleanáil teanga a chur i bhfeidhm ina gceantair.

Ag deireadh na bliana 2018 bhí plean teanga réitithe agus ceadaithe do leath (13) de na Limistéir Pleanála Teanga ar fud na tíre. Tá infheistíocht de €1.49m ceadaithe do fheidhmiú na bpleananna sin agus beidh fostaíocht dhíreach de 17 post i gceist le earcú Oifigigh Pleanála Teanga agus Oifigigh Chúnta.

Anuas ar sin tá 3 phlean eile curtha faoi bhráid An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, do LPT Thuaisceart Dhún na nGall, Dhún na nGall Theas agus Cheantar na nOileán. Táthar ag súil go mbeidh 8 bplean teanga eile réitithe agus curtha faoi bhráid na Roinne i rith 2019. Ciallóidh sé sin go bhféadfadh go mbeadh suas le 24 plean teanga á gcur i bhfeidhm i 23 LPT agus Baile Seirbhíse Gaeltachta amháin faoi dheireadh 2019.

Comharchumann Ghaoth DobhairDónal Ó Cnáimhsí
Oisín Mac Éo (Oifigeach Cúnta)
Pobal EascarrachMícheál Mac Aoidh
Comhlucht Forbartha na nDéiseIrial Ó Ceallaigh
Comharchumann Forbartha MhúscraíRosaí Nic Cárthaigh
Comharchumann Forbartha Chorca DhuibhneCristín de Mórdha (Oifigeach Cúnta)
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Cristín Ní Eanacháin
Gaeilge IorraisLaoise Ní Dhúda
Forbairt Chonamara LáirBriocán Baireád
Comharchumann Ráth Chairn Hannah Ní Bhaoill

Tá na hoifigigh pleanála teanga ag teacht le chéile don chéad uair mar ghrúpa inniu, 6 Feabhra 2019, ag cruinniú eolais agus oiliúna atá eagraithe ag Údarás na Gaeltachta do na ceanneagraíochtaí pleanála teanga agus do na hoifigigh pleanála teanga agus na hoifigigh cúnta. Is in Óstán Bhaile Chlár i mBaile Chlár na Gaillimhe atá an ceardlann eolais agus oiliúna ar siúl. Beidh cainteoirí ó Údarás na Gaeltachta, An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, Comhar Naíonraí na Gaeltachta, Muintearas agus eagraíochtaí eile chomh maith le hoifigigh pleanála teanga atá i mbun an chúraim cheanna féin páirteach sa gceardlann.

Staid reatha na pleanála teanga de réir mar a bhaineann sé leis na pleananna atá ceadaithe.

LPTCeanneagraíochtStaid ReathaAllúntas BuiséidLíon Poist
Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an IúirComharchumann Forbartha Ghaoth DobhairOPT fostaithe agus an plean á fheidhmiú. €140,0002
Cloich Chionnaola, Gort an Choirce, An Fál Carrach agus Machaire RabhartaighPobal EascarrachOPT fostaithe agus an plean á fheidhmiú.€100,0001
Cois FharraigeFóram Chois Fharraige um Pleanáil TeangaComhlacht á bhunú agus spás oifige á réiteach. €150,0002
Na DéiseComhlucht Forbartha na nDéiseOPT fostaithe agus an plean á fheidhmiú.€100,0001
MúscraíComharchumann Forbartha MhúscraíOPT fostaithe agus an plean á fheidhmiú. €100,0001