Preas Ráiteas

Ionad nua do Chuairteoirí ag cur le heispéireas turasóirí ar Acaill!

D’oscail an tAire Forbartha Pobail agus Tuaithe, Michael Ring, T.D., in Acaill inniu (21 Meitheamh 2019) ionad nua do chuairteoirí agus áis táirgthe forbartha ag Salann Mara Acla. Forbraíodh Ionad Cuairteoirí Salann Mara Acla le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus tugtar turas oideachasúil ann timpeall na háise speisialta táirgthe salainn seo. Traidisiún a ligeadh i ndearmad atá ann agus a bhí ar Acaill suas leis na 1800í.

Gnó teaghlaigh is ea Salann Mara Acla a bunaíodh in 2013 agus é spreagtha ag stair an táirgthe salainn in Acaill. Tairgtear salann mara ann anois a bhaintear de láimh ó uisce an Atlantaigh fhiáin mórthimpeall ar Acaill agus tá mórán gradam buaite aige. Tá an t-ionad cuairteoirí agus an áis táirgthe salainn mara lonnaithe ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin in áis de chuid Údarás na Gaeltachta i mBun an Churraigh, Acaill, Contae Mhaigh Eo.

Tá an traidisiún agus an inbhunaitheacht lárnach in éiteas an ghnó teaghlaigh seo agus tá sé mar aidhm aige tionscal inbhunaithe a thosú ar an oileán agus ag an am céanna an leas is fearr a bhaint as an méid atá le fáil ón timpeallacht nádúrtha áitiúil. Nuair a chuirtear le chéile an t-uisce úr atá le fáil le sruth ar shléibhte agus aillte an oileáin, agus uisce fiáin an Atlantaigh, cruthaítear salann atá íon agus nádúrtha, rud a bhfuil an-tóir air i measc cócairí agus custaiméirí in Éirinn agus ar fud an domhain araon.

Nuair a chuir úinéirí Salann Mara Acla san áireamh tábhacht an tionscail turasóireachta don oileáin, d’aithin siad go bhféadfadh siad eispéireas speisialta a chur ar fáil dóibh siúd a thugann cuairt ar an oileán trí scéal an tsalainn mara ar an oileán a insint agus a scéal féin a insint ar thionscal inbhunaithe a chruthú.

Mhínigh Kieran & Marjorie O’Malley, bunaitheoirí Salann Mara Acla, “Níl aon treoirphlean ann chun salann mara a dhéanamh agus dá bhrí sin próiseas saincheaptha atá againn agus tá muid an-bhuíoch den saineolas áitiúil agus den tacaíocht a fuair muid agus muid ag dearadh an phróisis. Is aitheantas é an t-ionad do chuairteoirí ar chaighdeán, ar shaothar agus ar oidhreacht phobal Acla.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Micheál Ó hÉanaigh: “Eiseamláir é Salann Mara Acla den fhiontraíocht Ghaeltachta, agus an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní nádúrtha atá ar fáil dóibh chun táirgí buaite gradam den chéad scoth a chruthú. Tá áthas orainn a bheith in ann tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an ionaid nua do chuairteoirí, rud a chuireann le mealltacht Acla mar cheann scríbe turasóireachta agus ina ndéantar léiriú ar thionscail uathúla agus a láidríonn stádas an oileáin mar cheann scríbe a bhfuil cáil air mar gheall ar a chuid eispéireas bia agus dí.”