Preas Ráiteas

€1.58 milliún ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta d’eagrais phobail Gaeltachta

Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta le gairid, deimhníodh go bhfuil soláthar €1.58 milliún ceadaithe d’eagrais phobail na Gaeltachta do 2013 le tacú leo a bpleananna oibre a chur i bhfeidhm.

Ceadaíodh €399,000 i bhfoirm deontais reáchtála do na heagrais phobail i nGaeltacht Dhún na nGall mar seo a leanas:

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Teo€48,000
Céim Aniar Teo€54,000
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo€85,500
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo€58,000
Comharchumann Thoraí Teo€85,500
Pobal Eascarrach Teo€33,000
Comharchumann na nOileán Bheag Teo (Ancaire)€35,000

Ceadaíodh €779,038 i bhfoirm deontais reáchtála do na heagrais phobail i nGaeltachtaí Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus na Mí mar seo a leanas:

Comhar Chuigéal (Leitir Mealláin) Teo€31,350
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo€70,000
Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo€31,350
Forbairt Chonamara Láir Teo€52,000
Coiste Cultúr Teanga & Forbartha Thuar Mhic Éadaigh€31,350
Comharchumann Mhic Dara Teo€52,000
Comharchumann Shailearna Teo€58,275
Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo€15,000
Comharchumann Forbartha Árann Teo€92,250
Comhairle Ceantair na nOileán Teo€50,000
Comhar Caomhán Teo€89,550
Comhar Dún Chaocháin Teo€41,000
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo€58,275
Comharchumann Ráth Chairn Teo€29,138
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhle Teo€46,250
Comhlacht Forbartha an Spidéil Teo€31,250

Ceadaíodh €402,475 i bhfoirm deontais reáchtála do na heagrais phobail i nGaeltachtaí Chiarraí, Chorcaí agus Phort Láirge mar seo a leanas:

Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Teo€52,000
Comhlacht Forbartha na nDéise Teo€50,000
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo€42,750
Comharchumann Forbartha Leith Triúigh Teo€52,725
Forbairt na Dromada Teo€47,500
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo€72,000
Comharchumann Chléire Teo€85,500