Preas Ráiteas

Duaiseanna Réigiúnacha na Scéime Forbartha Pobail Gníomh don Ghaeltacht bronnta ag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta

Ag ócáid in Óstán na Páirce, An Spidéal tráthnóna (7 Nollag) inniu bhronn Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta duaiseanna Réigiúnach an Iarthair agus Gaeltacht na Mí sa scéim Gníomh don Ghaeltacht 2006 .

Tá an scéim seo oscailte do choistí deonacha pobail, comharchumainn agus comhlachtaí pobalbhunaithe atá cláraithe leis an Údarás. Bronnadh luach €61,500 i nduaiseanna mar seo a leanas:

Rannóg na gComharchumann / na gComhlachtaí Pobalbhunaithe

An Chéad Duais Comharchumann Forbartha Árann Teo €10,000

An Dara Duais Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla €5,000

An Tríú Duais Comharchumann Shailearna Teo €4,000

Duais Aitheantais Comharchumann Ráth Chairn €3,000

Duais Aitheantais Comharchumann Ionad Deirbhle Teo €2,000

Duais Aitheantais Comhairle Ceantar na nOileán €1,500

Duais Aitheantais Comharchumann Inis Meáin Teo €1,500

Duais Aitheantais Comhar Dún Chaocháin Teo €1,500

Duais Aitheantais Comhar Caomhán Teo €1,500

Duais Aitheantais Comharchumann Dhúiche Sheoigheach €1,500

Rannóg na nEagras Pobail

An Chéad Duais Coiste Pobail Rosmuc €10,000

An Dara Duais Comhairle Pobail an Spidéil €5,000

An Tríú Duais Cumann Forbartha Chois Fharraige €4,000

An Ceathrú Duais Seirbhís Cúraim Chill Choimín Teo €3,000

An Cúigiú Duais Coiste Forbartha na bhForbacha €2,000

Duais Aitheantais Coiste Pobail Chorr na Móna €1,500

Duais Aitheantais Coiste Pobail Ros a’ Mhíl €1,500

Duais Aitheantais Coiste Pobail Chill tSéadhna €1,500

Duais Aitheantais Coiste Pobail Thuar Mhic Éadaigh €1,500