Preas Ráiteas

Cruinniú deireanach de Bhord reatha Údarás na Gaeltachta

Tionóladh an cruinniú deireanach de Bhord reatha Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe inniu (20 Meán Fómhair).

I measc na dtograí a pléadh:

  • ceadaíodh €100,000 do Mhuintearas Teo le tacú leis an eagraíocht a chlár oibre a chur i bhfeidhm go deireadh na bliana;
  • aontaíodh go ndíolfadh an tÚdarás foirgneamh dá chuid, Monarcha 3A ar Eastát Tionsclaíoch na Ceathrún Rua, le Comharchumann Mhic Dara Teo chun cur ar chumas an Chomharchumainn togra forbartha pobail a fhorbairt ar an gCeathrú Rua;
  • tugadh suntas do thograí a ceadaíodh faoin scéim náisiúnta Ciste Taighde, Forbartha agus Nuálaíochta do chomhlachtaí i nGaeltacht Dhún na nGall ina bhfuil iomlán deontas gar do €700,000 ceadaithe dóibh le tabhairt faoi fhorbairtí úra atá beartaithe acu. Tá an scéim seo á riaradh sa Ghaeltacht ag an Údarás i gcomhar le Fiontraíocht Éireann.

Pléadh an cheist maidir le cur i bhfeidhm Chlár Leader sa Ghaeltacht agus léirigh an Bord a imní faoin mhoill atá le socruithe a dhéanamh leanúint le caiteachas agus riaracháin an chláir sa Ghaeltacht.

Ghabh Cathaoirleach agus baill an Bhoird buíochas le bainistíocht, foireann agus iar-bhaill foirne an Údaráis as ucht a ndíograise agus a gcomhoibriú agus iad ag cur clár oibre na heagraíochtaí i bhfeidhm.

Cé gur léirigh an Bord a dhíomá go bhfuil deireadh anois le toghcháin le baill a roghnú do Bhord an Údaráis as seo amach, ghuigh siad gach rath ar an Bhord nua a bheidh á ainmniú ag Aire na Gaeltachta i mí Dheireadh Fómhair.