Preas Ráiteas

Cruinniú de Choiste Réigiúin Chonnacht Laighean

Tionóladh cruinniú de Choiste Réigiúin Chonnacht Laighean in Oifig Chomhairle Pobail an Spidéil Teo ar 18 Meitheamh 2008.

Ag cruinniú le toscaireacht ó Chomhairle Pobail an Spidéil Teo pléadh na hábhair seo leanas:

Coláiste Chonnacht:
Chuir an Chomhairle Pobail in iúl go raibh sé sásta comhoibriú le hiontaobhaithe an choláiste d’fhonn réiteach a aimsiú ar na fadhbanna atá ag cur bac ar fhorbairt an choláiste.

Leabharlann an Spidéil:
Tá súil go mbeidh iarratas á dhéanamh ar chead pleanála go luath le forbairt a dhéanamh ar Leabharlann an Spidéil ionas gur féidir é a úsáid mar ionad nua-aimseartha seirbhísí pobail.

Páirc Spraoi do ghasúir:
Rinneadh plé ginearálta ar na roghanna go dtógfaí páirc spraoi cóngarach don Scoil Náisiúnta atá nua-chóirithe.

Ceadaíodh cúnamh do 14 togra éagsúil ag an gcruinniú. San áireamh anseo tá:

  • Western Ironcraft Ltd., Baile Chláir na Gaillimhe, gnó saothraithe iarainn atá ag cruthú trí phost breise.
  • Rí na Mara Teo, an gnó táirgí cosmaidí ón Spidéal atá ag déanamh staidéar ar na deiseanna táirgí orgánach a fhorbairt.
  • Tearmann Éanna Teo, An Tulach, chun cuidiú leis ardaitheoir a insealbhú i mbus chun freastal ar dhaoine le riachtanais speisialta.
  • C.C. Déantús Ruibéar Teo, Béal an Mhuirthead, atá ag dul i mbun feachtais chun margaí nua a aimsiú thar lear.

Tionólfar an chéad chruinniú eile den Choiste Réigiúnach ar Inis Mór, ar 22 Iúil 2008.