Preas Ráiteas

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sna Forbacha

Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sna Forbacha inniu (2 Nollaig) ceadaíodh líon tograí ina mbeifear ag súil go gcruthófar 55 post nua nuair a bheidh na tograí faoi lán seoil. Tá infheistíocht iomlán de €7.38 milliún (idir na comhlachtaí agus an tÚdarás) beartaithe sna tograí seo agus beidh tuilleadh eolais ar fáil fúthu in am trátha.

Lena chois sin ceadaíodh deontais de os cionn €34,000 do Chomhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo le cuidiú leis an chomhlacht acmhainní agus ábhar a fhorbairt le táirge nua oidhreachta agus cultúrtha a fhorbairt dírithe ar thurasóirí a thagann go dtí an ceantar.

Ceadaíodh maoiniú do Chomharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo le cuidiú leis an eagraíocht plean forbartha cúig bliana a réiteach do 2016-2020.