Preas Ráiteas

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

Tionóladh cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sna Forbacha inniu (27 Feabhra).

Siad na príomh nithe a pléadh ná:

Óige na Gaeltachta Teo.

Tugadh le fios ag an chruinniú go raibh soláthar de €300,000 á chur ar fáil ag an Údarás i mbliana d’Óige na Gaeltachta le tacú leis an chomhlacht a chlár tacaíochta do chlubanna óige a chur i bhfeidhm i rith na bliana.

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.

Tugadh le fios chomh maith go bhfuil maoiniú de €1.2m á chur ar fáil ag an Údarás do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo le tacú leis an chomhlacht bainistiú agus riaradh a dhéanamh ar an 75 naíonra atá faoin chúram agus atá ag feidhmiú ar fud na Gaeltachta.

Ionad Cúram Leanaí, Carna, Co. na Gaillimhe

Ceadaíodh soláthar caipitil €850,000 mar chomh-mhaoiniú ar sholáthar atá ceadaithe ag Pobal le Ionad Cúram Leanaí a thógáil i gCarna. Tá deontas €600,000 ceadaithe ag An Clár Náisiúnta Infheistíochta sa Chúram Leanaí don Ionad seo agus aisíocfar é seo leis an Údarás nuair a bheidh an Naíolann tógtha. Rinne an tÚdarás an cinneadh seo ar bhonn eisceachtúil lena chinntiú go gcoinneofar deontas Pobal slán mar caithfear é a tharraingt roimh dheireadh 2009. Beidh an áis in ann seirbhís a chur ar fáil do 27 páiste chomh maith le seirbhís tar éis scoile nuair atá an fhorbairt críochnaithe. Meastar go gcuirfear fostaíocht ar fáil do idir 5-7 lánaimseartha san ionad agus táthar ag súil go mbeidh tús a chur leis an obair fhorbartha go luath.

Comharchumann Ráth Chairn Teo, Ráth Chairn, Co. na Mí

Ceadaíodh deontas caipitil €120,000 do Chomharchumann Ráth Chairn Teo le cuidiú leis an Chomharchumann le hathchóiriú a dhéanamh ar shean-fhoirgneamh dá chuid lena iompú isteach ina aonad oifigí agus fiontraíochta. Beidh naoi n-oifig chomh maith le seomraí cruinnithe agus áiseanna eile ar nós cistin, seomraí stórála agus leithris ar fáil san ionad nuair a bheidh an obair fhorbartha críochnaithe.