Preas Ráiteas

Cruinniú Boird Údarás na Gaeltachta i Maigh Eo

Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta ar 12 Iúil ceadaíodh líon tograí ina mbeidh 129 post nua agus infheistíocht iomlán de thart ar €7 milliún i gceist iontu nuair a bheidh na tograí faoi lán seoil. Tabharfar breis eolais faoi na tograí seo in am trátha.

Lena chois sin, ceadaíodh €37,085 d’eagraíochtaí agus do choistí pobail ar fud na Gaeltachta le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí éagsúla teangabhunaithe agus forbartha pobail.