Preas Ráiteas

Cómhaoiniú curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta chun clár infheistíochta caomhnaithe fuinnimh a chur i bhfeidhm

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh cómhaoiniú do €262,900 atá ceadaithe ag Údarás Fuinnimh Inmharthanta na hÉireann (SEAI) chun tacú le clár infheistíochta caomhnaithe fuinnimh a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht. Ceadaíodh an maoiniú faoin scéim Pobail Fuinnimh Níos Fearr agus é mar aidhm aige cuidiú le pobail/grúpaí úsáid níos éifeachtaí a bhaint as fuinneamh trí chostas agus úsáid fuinnimh a ísliú.
Rinne an tÚdarás iarratas ar mhaoiniú chun clár infheistíochta sábháil fuinnimh a chur i bhfeidhm i 17 dtogra ar fud na Gaeltachta, i gcliantchomhlachtaí, tograí pobail, foirgnimh agus eastáit tionscail dá chuid féin.
Tá costas iomlán de €688,545 ar an phlean infheistíochta seo, agus déanfar é a mhaoiniú tré sholáthar €262,900 ó SEAI, €329,000 ón Údarás agus €103,000 óna chliantchomhlachtaí agus ó ghrúpaí atá páirteach.
Cuid den obair a bhéas dá dhéanamh ná uasghrádú coire, insliú ballaí, síleáil agus tanc uisce, uasghrádú fuinneoga agus doirse, córas bainistithe soilse agus córais smachtaithe ar théitheoirí, comhbhrúiteoir agus uasghrádú coire gal.
Dúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis, Steve Ó Cúláin “Tá an clár infheistíochta seo thar a bheith tábhachtach ó thaobh sábhála fuinnimh de do ghnóthaí chun tacú lena gcostais a ísliú, le cur le cumas iomaíochta na gnóthaí agus le caomhnú fostaíochta dá réir. Go fadtéarmach beidh an infheistíocht seo ag sábháil airgid don Údarás agus do na cliaint tré costais reáchtála na bhfoirgnimh a laghdú.”
Críoch

Na tograí atá roghnaithe:

Co Dhún na nGall
Oifigí an Údaráis Ghaoth Dobhair
Áislann Gaoth Dobhair
Aonad 1 (Uppiddee Teo.), Na Dúnaibh
Aonad 3 (Feidhm Mara Teo.), An Fál Carrach
RA Pacáistí Teo., Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Snáth Dhún na nGall, Cill Charthaigh
Oileán Glas Teo., Cill Charthaigh
Faisc Miotail Éireann Teo., Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Áras Ghaoth Dobhair

Co Mhaigh Eo
Aonad Fiontraíochta, An Eachléim
Iarfhoirgnimh Warners, Béal an Mhuirfead

Co na Gaillimhe
Árd Oifig, Na Forbacha
Aonad Fiontraíochta, Ros Muc

Co Chiarraí
Eastáit Bhaile na Buaille
Eastáit Bhaile an Mhuilinn

Co Chorcaí
Eastáit Bhaile Bhúirne

Tuilleadh Eolais:
Siubhán Nic Grianna, Bainisteoir Cumarsáide agus Margaíochta, Údarás na Gaeltachta – 091 503219 / 087 2217757; sng@udaras.ie