Preas Ráiteas

Coiste Réigiúin Chonnacht Laighean

Tionóladh cruinniú de Choiste Réigiúin Chonnacht Laighean in Árdoifig an Údaráis, Na Forbacha, ar an 19ú Nollaig 2006.

Ceadaíodh cúnamh iomlán deontais de €739,231 do 10 dtograí éagsúla ag a bhfuil spriocanna fostaíochta de 48 post lánaimseartha ag an gcruinniú.

San áireamh anseo tá na tograí seo leanas:

  • Greaney Glass Products, An Carn Mór, Gaillimh atá ag déanamh forbairt ar a ghnó déantús gloine agus ag cruthú 23 post breise (60 in iomlán).
  • Comhlacht nua, F.C.F.T (Déantúsaíocht Teo) atá ag dul i mbun táirgiú earraí réamhdhéanta do chonraitheoirí seirbhísí meicniúla ar an gCeathrú Rua agus ag cruthú 13 post san triú bliain.
  • Deirdre Kavanagh agus Siobhán Heaphy, atá ag bunú seirbhís nua bialainne i dTuar Mhic Éadaigh.
  • Atlantek Computers Ltd., atá ag dul i mbun soláthar seirbhís leathanbhanda tré chórais raidio in Iorras agus i gcuid de Ghaeltacht Acla.

Tionólfar an chéad chruinniú eile den Choiste Réigiúnach i mBéal a’Mhuirthead ar an 30ú Eanáir 2007.