Preas Ráiteas

Coiste Réigiúin Chonnacht Laighean

Tionóladh cruinniú de Choiste Réigiúin Chonnacht Laighean in Áras Pobail Ros an Mhíl ar an 18ú Meán Fómhair 2007.

Chas an Coiste le toscaireachtaí ó Choiste Pobail Ros an Mhíl, ó Iasc Mara Teo. agus ó Chomharchumann Iascairí Ghaillimh agus Árann Teo. Pléadh na hábhair seo leanas:

  • Moltaí maidir le forbairt a dhéanamh ar thalamh an Údaráis ag Calafort Ros an Mhíl.
  • An gá le áiseanna ag an gcalafort le freastal ar lucht taistil go hÁrainn.
  • Géarchéim na hiascaireachta agus an éiginnteacht faoi thodhchaí Iasc Mara Teo.
  • Ceadaíodh cúnamh do 17 togra éagsúil ag an gcruinniú. San áireamh anseo tá na cinn seo leanas:

  • Gnó seirbhísí innealtóireachta atá le bunú i gCunga le sprioc fostaíochta de thriúr.
  • Comhlacht nua foilsitheoireachta atá le lonnú i dTír an Fhia le sprioc fostaíochta de dheichniúr lánaimseartha.
  • Oireachtas na Gaeilge a bhfuil spás nua oifige agus stórála le cur in oiriúint dó ar Eastát Chasla.
  • Tionólfar an chéad chruinniú eile den Choiste Réigiúnach i gCorr na Móna ar an 25 Deireadh Fómhair 2007.