Áitribh do ghnó

Tá punann maoine ilghnéitheach ag Údarás na Gaeltachta ar fud na Gaeltachta ar a n-áirítear:

  • Suímh thionsclaíocha;
  • Páirceanna gnó;
  • Aonaid fiontair;
  • Spás oifige;
  • Gorlanna gnó;
  • Suímh le forbairt;
  • Aonaid cheardaíochta.

Tá na háitribh atá ar fáil faoi láthair lonnaithe i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGaillimh, i gCorcaigh, i gCiarraí agus i gCo na Mí.

Cuirtear maoin ar fáil ar rátaí cíosa iomaíocha agus is féidir le cliaint tairbhe a bhaint as socruithe léasa solúbtha. Is féidir foirgintí a chur in oiriúint ag brath ar riachtanais an ghnó. Tá tuilleadh eolais ar na ceantair agus infreastruchtúr Ghaeltachta ar fáil anseo.