Loga Nochta um Shaoráil Faisnéise

De réir Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (foilsiúchán ar fhaisnéis faoi eagraíochtaí um Shaoráil Faisnéise), tá sé mar dhualgas ag an eagraíocht seo a loga nochta a fhoilsiú ar a suíomh féin. Soláthróidh an loga nochta seo sonraí faoi iarratais áirithe um Shaoráil Faisnéise nach mbaineann le hiarratais ar fhaisnéis phearsanta, maidir le:

  • Dáta an Iarratais
  • Catagóir an Iarrthóra (m.sh. iriseoir, baill den phobal, ball de ghrúpa gnó/leasghrúpa, ball den Oireachtas, comhalta d’údarás áitiúil, &rl)
  • Tuairisc achoimre ar chur síos den iarratas um Shaoráil Faisnéise
  • An cinneadh agus, sa chás go ndeonfar an t-iarratas, an dáta a scaoilfear na taifid
  • Dá réir, nuair a táthar ag glacadh le hiarratais um Shaoráil Faisnéise, cuirtear an t-iarratasóir ar an eolas faoin bpolasaí seo.

    Foilseofar sonraí faoi iarratais um Shaoráil Faisnéise faighte ó Aibreán 2016 ar aghaidh, mar is cuí, i loga nochta um Shaoráil Faisnéise ar shuíomh na heagraíochta.