Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta

Co. Dhún na nGall

 1. Tuaisceart Dhún na nGall
 2. Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir
 3. Cloich Cheann Fhaola
 4. Na Rosa
 5. Árainn Mhór
 6. An Ghaeltacht Láir
 7. Dún na nGall Theas
 8. Toraigh

 

Co. Mhaigh Eo

 1. Maigh Eo Thuaidh
 2. Maigh Eo Thiar

 

Co. na Gaillimhe

 1. Oileáin Árann
 2. Ceantar na nOileán
 3. An Cheathrú Rua
 4. Conamara Láir
 5. Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh
 6. Cois Fharraige
 7. Maigh Cuilinn
 8. Bearna agus Cnoc na Cathrach
 9. Oirthear Chathair na Gaillimhe
 10. An tEachréidh

 

Co. Chiarraí

 1. Ciarraí Thiar
 2. Ciarraí Theas

 

Co. Chorcaí

 1. Múscraí
 2. Cléire

 

Co. Phort Láirge

 1. Na Déise

 

Co. na Mí

  1. Ráth Chairn agus Baile Ghib

Contae Dhún na nGall

Tuaisceart Dhún na nGall

   1. An toghranna ceantair seo a leanas: Ros Goill.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chaisleán na dTuath atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Doire Fada, Droim na Coilleadh agus Droim Miasan.
   1. An chuid sin de thoghroinncheantair Charraig Airt atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Carraig Airt, Gleann Cheo agus Gort na Brád.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Na Ceathrú Caoile atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Na Mínte.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chnoc Colbha atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Bun na Toinne, An Cheathrú Riabhach, An Leargain Bhreac, Na Mínte Móra agus Tír Leadáin.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Chraoslaigh atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Críonaire, Droim na Coradh, Droim Liafala agus Droim na Rátha.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chreamhghoirt atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Charraig, Droim Mhic an Leadra, Duibhleann Mór, Duibhleann Riach agus Tulach.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chríoch na Sméar atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Ghlaic agus Glasán.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghrianfoirt atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Cionn Droma agus Cúl Baic.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Fhánaid Thiar atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Uí Fhuaruisce, An Caiseal, Dumhaigh Mhór, Fál Aonaosa, An Glaidhb, Gort na Trá, An Seisíoch, Tulaigh Chonaill agus Oileáin i mbá na Maoile Rua.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Fhánaid Thuaidh atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile an Chnoic agus Baile na Brocaí, Baile na Loiste, Baile Mhicheáil, Baile Thiarnáin,  An Baile Úr, Cionn an Locha, Cúl an Doire, Dumhaigh Bhig, Earra Thíre na Binne, Fán an Bhualtaigh, Machaire Dromann, Machaire Leacht, An Mhoirinn, Pollaid, An Rinn Bhuí, An Rinn Mhór, Seanach Dubh, Sliabh Chúl an Doire, Tuaim, Tulaigh na Dála agus ocht n-oileán bheaga amach ón gcósta.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Loch Caol atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: An Ghabhail.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Tearmainn atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Bun an Abair, An Bearnas Íochtarach, An Bearnas Uachtarach, An Curraoin, Droim Díomhaoin, Droim Eochaille, Na Fánaibh agus An Srath Greadaithe.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghartáin atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Allt na dTadhg agus Sliabh na Cloigne Thuaidh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhín an Lábáin atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Ard an Chrainn, Baile an Scáile, Carraig an Tiompáin, Cnoc an Stualaire, Corr na gCuileann, Loch Beara nó An Cruaichín, Droim na bhFuath, Droim Salach, Droim na Searrach, Gleann Domhain Beag, Ionascail, Mín an Ghainimh, Na Polláin Dhubha, An Srath Mór agus An Srath Mór Uachtarach.

 
 
Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Machaire Chlochair, Cró Bheithe.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Anagaire atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Anagaire, An Coillín Darach, Doire na Mainséar, Droim na Ceárta, Sliabh Dhroim na Ceárta, Loch an Iúir, Mín Doire na Slua, Mín na Leice agus Rann na Feirste.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Dhún Lúiche atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Alltán, Na Beanna Gorma, Dún Lúiche Íochtarach, Dún Lúiche Uachtarach, Muine Beag, Muine Mór, Sliabh na Cloigne Thuaidh, Mín na gCopóg, Sliabh Dhroim na Luifearnaí, Cró an Locháin agus Cró na gCaorach.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhín an Chladaigh atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Charraig, Bun na Leaca, Cnoc Fola, An Chorrmhín, An Ghlaisigh, Inis Meáin, Mín an Chladaigh agus Inis Oirthir (gan Toraigh san áireamh).
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghort an Choirce atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: Glaise Chú.

 
 
Cloich Cheann Fhaola

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghort an Choirce atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Ardaidh Bheag, An Ardaidh Mhór, Baile na Creige, Caoldroim Íochtarach, Caoldroim Uachtarach, Doire Chonaire, Fána Bhuí,  Gort an Choirce, Inis Beag, Inis Bó Finne,  Machaire Uí Rabhartaigh, Mín Lárach, Oileán Dúiche, Sliabh Mhachaire Uí Rabhartaigh, Sliabh na hArdadh Móire.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Dhún Lúiche atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Bhealtaine Íochtarach, An Bhealtaine Uachtarach, Sliabh na Bealtaine, Calhaem, An Caiseal, Caiseal na gCorr, Prochlais, An Sruthán Riach agus Tulacha Beigile Thiar.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na gCroisbhealaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas:  Béal an Átha, Baile na Bó, Baile Chonaill, Baile naCreige Thoir, Baile an Easa, Baile an Teampaill, Bun na dTrí Sruthán, An Cheathrú Cheanainn, Cill Ulta, Cluain Báire, DoireUí Fhríl, Droim na Tine, Droim na Tine Uachtarach, Duibhlinn nó Barr Bhaile Chonaill, An Dún Mór, An Fál Carrach, An Glaidhb, Maigh Ráithe, Mín Chúil an tSeascainn, Duibhleann Riach, Sliabh Bhaile na Bó, Sliabh Bhaile an Easa, Tulacha Beigile Thoir agus oileán amach ón gcósta.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Dhún Fionnachaidh atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Oirear Dhumhaí Beag agus Oirear Dhumhaí Mór.

 
 
Na Rosa

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Inis Mhic an Doirn, An Clochán Liath, Leitir Mhic an Bhaird agus An Machaire.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Anagaire atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Bhráid, An Dún Mór, An Carn Buí, An Charraig Fhinn, Gort Lios Saighead, Mín Doire Ghabhann, Mullach Dearg, Sliabh Mhullach Dearg, Mullach Dubh Thuaidh agus Mullach Dubh Theas.

 
 
Árainn Mhór

   1. An toghroinn ceantair seo a leanas: Árainn Mhór.

 
 
An Ghaeltacht Láir

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Baile na Finne, An Dúchoraidh, Gleann Léithín agus An Ghrafaidh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Allt na Péiste atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Uí Chiaragáin, An Bhinn Dubh, An Bhinn Mhór, An Caiseal, Carraig Mhathúna, Cruach Leac, Cró na Ceithirne, An Deargchruach, Droim Dhoire Dhúnáin, Machaire an Chlaí, Srath an Ghallaigh, An Sruthán Garbh, An Sruthán Giobach, An Tóin Dubh agus An Tóin Dubh (Thompson).
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na Binne Báine atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Cró na Sliabh, Cró an Chaorthainn, Luach na mBróg, Mín Chloiche Sparra agus Mín an Ghiúis Mhór.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Chlocháin atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Ailt Leathan, Ailt an tSneachta, Ard Bata, Baile na mBan, An Bhrocaigh, Buailte Pádraig, An Clochán Beag, An Chluain Chlaíoch, Cill Ráin, An Coimín, Cró na Doinne, An Fál Garbh, An Ghallbhuaile, An Gharbháin, Glaisigh Daibhéid, An Ghlaiseach Bheag, An Ghlaiseach Mhór, Leitir Bric, Mín an Laig, Mín Ghiolla Charraigh agus Srath na Bratóige.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na nGleanntach atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Bun Crúbóige, Corr na nGriollach, Doire Luacháin, Droim an Locha, Dúbinn, Dúrian, Mín an Fháil, Mín an Leargáin, An Mullán Mór, An Sealgán Beag, An Srath Buí, An Srath Salach agus Tulaigh na gCloigeann.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Loch Iascaigh atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An tSruthail.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhín Charraigeach atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Carraig an Langáin agus An Chomairce.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Shuí Corr atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Mín na bPoll agus Mín an tSionnaigh.

 
 
Dún na nGall Theas

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Cill Charthaigh, Cill Ghabhlaigh, Cró Chaorach, Gleann Cholm Cille, Inis Caoil agus Málainn Bhig.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ard an Rátha atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Carraig an tSléibhe agus An Srath Uachtair.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghleann Gheis atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Áighe, Gleann Gheis, Mín na Coilleadh, Mín na Gualanna, Mín na bPoll, Mín na Téighe, Mínte Seisce agus Sceadamán.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na Leargadh Móire atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Mún, Cró na Saileach, An Chruach Bheag, Droim na Fiongaile, Gort Sháile, Leirg an Dachtáin, Leitir, Mín Uí Chanann, Mínte Caoracháin, Mucros, An Rualach, Srath Bruithne Íochtarach, Srath Bruithne Uachtarach, An Tamhnaigh agus Iomascan.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhaol Mosóg atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Allt na gCapall, An Caiseal, Cnoc na gCapall, Cró an Chaorthainn, Mín an Bhealaigh, Mín Ghiolla Charraigh agus Maol Mosóg.

 
 
Toraigh

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhín an Chladaigh atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: Toraigh.

Contae Mhaigh Eo

Maigh Eo Thuaidh

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Béal an Mhuirthead, Cnoc na Lobhar, Cnoc na Ráithe, An Geata Mór Theas, An Geata Mór Thuaidh, Gleann Chaisil, Na Monga, Barr Rúscaí, Béal Deirg Mór, Cnoc an Daimh, Gleann na Muaidhe agus Moing na Bó.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Ghuala Mhór i gcontae Mhaigh Eo atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: Troiste.

 
 
Maigh Eo Thiar

  1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Acaill, An Corrán agus Dumha Éige.

Contae na Gaillimhe

Oileáin Árann

   1. An toghroinn ceantair seo a leanas: Árainn.

 
 
Ceantar na nOileán

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Garmna agus Leitir Móir.

 
 
An Cheathrú Rua

   1. An toghroinn ceantair seo a leanas: An Crompán.

 
 
Conamara Láir

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Camas, Cill Chuimín (Uachtar Ard), An Turlach, Abhainn Ghabhla, An Cnoc Buí agus Scainimh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhaírois i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Dún Riacháin, An Gharmain, Leitheanach Theas, Lios Uachtair agus An Tamhnach Mhór.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chloch na Rón i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Inis Ní, Iorras Beag Thiar agus Iorras Beag Thoir.

 
 
Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Conga, An Chorr, An Fhairche, An Ros, An Uillinn, Abhainn Bhrain, Baile an Chalaidh agus An Cheapaigh Dhuibh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhinn an Choire i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Bearna na nEang, Barr na nÓrán, Doire Fhada Thiar, Doire na bhFlann, Imleach Dhá Rú, Fionasclainn, Gleann Eidhneach, Gleann Chóchan, Leitir  Seithe, Leitrí agus Log an Tairbh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Leitir Breacáin i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Bun an Mheascáin, Cartrún an Phóna, Na Cnocáin Bhána, An Doirín, Na Grigíneacha, Na Lí, Muintir Eoghain Láir, Muintir Eoghain Thiar agus Muintir Eoghain Thoir.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhaile Óbha i gcontae Mhaigh Eo atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Doire Easa, Gort Bhun an  Chuilinn, An Seanbhaile Ard, An Seanghort, agus An Tamhnaigh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Phartraí i gcontae Mhaigh Eo atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: An tSraith.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Thamhnaigh na Graí i gcontae Mhaigh Eo atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Coimín Dhoire an Daimh Dheirg, Doire an Daimh Dheirg agus Doirín na Scuaibe.

 
 
Cois Fharraige

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Cill Chuimín (Gaillimh), Sailearna, Cill Aithnín, An Spidéal agus Na Forbacha.

 
 
Maigh Cuilinn

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Maigh Cuilinn agus Sliabh an Aonaigh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Thulaigh Mhic Aodháin i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Dóite, Ceathrú an Loistreáin, Cluain na Binne, Cnoc an tSeanbhaile, Cill Ráine, Droma Bheag, Gort an Chalaidh, Gort Uí Lochlainn, Liagán agus Tulaigh Mhic Aodháin.

 
 
Bearna agus Cnoc na Cathrach

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhearna i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Áth an Ghlugair, Na hAcraí Corra, An Aill, An tÁth Buí, Áit Tí Seonac, An Baile Ard Thiar, An Baile Ard Thoir, An Baile Nua, Baile an Bhrúnaigh, An Bhuaile Bheag Thiar, An Bhuaile Bheag Thoir, Buaile  na Sruthán, An Chloch Scoilte, Cnoc Odhráin, Cnoc na Cathrach, An Chorrbhuaile (Lynch), An Chorrbhuaile (Morgan), Corr Chuilinn, An Droim Thiar, An Droim Thoir, Na Foraí Maola Thiar, Na Foraí Maola Thoir, Rinn na Mara, An Leac Liath, An Léana Riabhach, Lisín an Chaoráin, Loch Inse, An Pollach, An Chéibh, Tóin na Brocaí, Troscaigh Thiar agus Troscaigh Thoir.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhearna i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Cheapach, Baile na hAbhann, Baile na mBúrcach, An Léana Bodhar, An Coimín Mór, Baile an Mhóinín Thoir, Cluain na nGabhar (cuid), Gort na Leice, An Seanbhaile Dubh (cuid), Seanghort (cuid), Bearna (cuid) agus Baile an Mhóinín Thiar.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chnoc na Cathrach i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Cluain na nGabhar (cuid), An Seanbhaile Dubh (cuid), Seanghort (cuid), Bearna (cuid) agus An Roisín.

 
 
Oirthear Chathair na Gaillimhe

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhaile an Bhriotaigh i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Caisleán Gearr (cuid) agus An Pháirc Mhór.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Chaisleáin Ghearr i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Chaisleáin Ghearr (cuid), Baile an Dúlaigh (cuid) agus Baile an Phoill (cuid).
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Mhionlaigh i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Caisleán Gearr (cuid), Baile an Dúlaigh (cuid), Baile an Phoill (cuid), Cúil Each, Mionlach agus Tír Oileáin (cuid).
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair San Niocláis i gceantar uirbeach na Gaillimhe atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: Tír Oileáin (cuid).

 
 
An tEachréidh

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Baile Chláir, An Carn Mór agus Eanach Dhúin (Gaillimh).
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhaile an Teampaill i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile an Gharráin agus An Poll Caoin.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Cheathrú an Bhrúnaigh i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Ceathrú an Bhrúnaigh, An Chluain, Cluain Mhic Cáinín, Coill Uachtair, Gort an Chalaidh, Pollach Riabhach, Saighleán agus Sceach Liag.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Leacach Beag i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas:  Cill Torróg agus Na Croisíní.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Lisín an Bhealaigh i gcontae na Gaillimhe atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: An Carn Mór Thoir.

Contae Chiarraí

Ciarraí Thiar

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Cill Chuáin, Cill Maoilchéadair, Cinn Aird,  Daingean Uí Chúis, Dún Chaoin, Dún Urlann, Ceann Trá, Na Gleannta, Márthain, An Mhin Aird, An Baile Dubh, An Clochán agus  Cé Bhréanainn.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an tSráidbhaile i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Fearann Dealúigh, Formaoil agus An Scragán.

 
 
Ciarraí Theas

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Baile an Sceilg, Doire Ianna, Toghroinn Fhíonáin agus Máistir Gaoithe.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Bhaile Bhric atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Na Cáintíní, Gort na Meacanaí, Na Grága, Inse Fhearann na gCléireach, Íochtar Cua, An Seanchnoc, Na Tuairíní agus Tuairín Uí Dhuinnín.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na mBeathacha i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta den bhaile fearainn seo a leanas: Oileán Buí
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chathair Dónall i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Com na hEorna Thiar, Com na hEorna Thoir, An Gleann Beag, Gort na Cille agus An Ráth.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Cheannúch i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Bun an Doirín, Caol an Phréacháin Thiar, Caol an Phréacháin Thoir, Ceannúigh, Cill Mhic Iarainn Thiar, Cill Mhic Iarainn Thoir, Cois  Chomarach, Com Dhá Stua, Drom Oireach, An Fhaill Dronnach, An Inse Bhuí agus Málainn.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Dhoire Fhíonáin i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Fhinn, Cathair na Gaoithe, Com an tSleabhcáin, Doire Fhíonáin Beag, Doire Fhíonáin Mór, An Fearann Iarthach, An Lóthar, An Rinn Iarthach, An Rinnín agus Teamhair.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair an Imligh i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Ceann Eich, An Chluain, Fearann na hAbhann, An Garraí Glas, Imleach Draighneach, Imleach Lao, An tImleach Mór Thiar, An tImleach Mór Thoir, Imleach na Muc, An Mhaoilinn, Meall na hÓn, Moing Uí Dhúda, An Mhuiríoch, An Rinn Rua agus An Tulaigh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Loch Luíoch i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Chathair Bhearnach, Clochbhuaile, Na Comáin agus An Gleann Beag.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Thrian Iarthach i gcontae Chiarraí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Formaoil agus Sosadh.

Contae Chorcaí

Múscraí

   1. Na toghranna ceantair seo a leanas: Doire Fhínín, Gort na Tiobratan, An Sliabh Riabhach, Na hUláin agus Ceann Droma.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhéal Átha an Ghaorthaidh (Dún Mánmhaí) i gcontae Chorcaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Barr Garbh, Caolmhagh Beag, Caolmhagh Mór, Carraig na Muc, An Chlochbhuaile, Cornaire, Doire Mhic Coirnín, Doire Uí Ríordáin Thuaidh, Doirín na Coise, Doirín Dún Aodha, Gaorthadh na Péice, An Inse Bheag, Inse an Osaidh, Inse idir Dhá Aill, An Inse Mhór, Oileán Eidhneach Thiar, Oileán Eidhneach Thoir agus An Tuairín Dubh.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhéal Átha an Ghaorthaidh (Maigh Chromtha) i gcontae Chorcaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Charraig, An Charraig Bhán, Carraig na  Damhaire, Ceapaigh na Mine, Céim Chorrbhuaile, An Chill Mhór, An Com Dorcha, Na Curraithe, Doire na Buairce, Doire an Chladaigh, Doire an Longaigh, Drom an Ailigh, Goirtín na Coille, Goirtín Eoghain, An Goirtín Fliuch, Gort Luachra, Gort an Phludaigh, Ladhar na Gaoithe, An Leaca Bhán, An Meall Mór, Ros an Locha, An Screathan Mór agus Tuairín Leathard.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chill na Martra i gcontae Chorcaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Uí Bhuaigh, Cathair Céirín, Coill Fuinseann, Inse na hAmhraí, Pruchas, Brachán, Cluain Clod, An Chúil Cham, Drom an Gharraí, Drom Óinigh, An Drom Réidh, Dún Dea-radhairc, An Seantóir, An Cnoc Rua, Páirc an Oileáin agus Seanbhaile Sheáin.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chlaonrátha i gcontae Chorcaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Cathair na Cáithe, Claonráth Theas, Claonráth Thuaidh, Com an Leadhbáin, Doire an Aonaigh, Doire Ghiolla Fhinn, Eachros, Gort na Móna, Mill Mearáin agus Ráth Ghaiscígh.

 
 
Cléire

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Chléire i gcontae Chorcaí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Ardghort, Baile Iarthach Theas, Baile Iarthach Thuaidh, Comalán, Ceathrúna, Cnocán na mBairneach, Cnocán an Choimhthigh, Cill Leice Fórábháin, Coinlín, Crathach Thiar, Crathach Thoir, Gleann Meánach, Gleann Iarthach, Gleann Oirtheach, Gort na Lobhar agus Lios Ó Móine.

Contae Phort Láirge

Na Déise

   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhaile Mhac Airt i gcontae Phort Láirge atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Mhac Airt Íochtarach, Baile na Móna Íochtarach, Baile na Móna Uachtarach, Baile Uí Churraoin Theas, Baile Uí Churraoin Thuaidh, Baile an tSléibhe Theas, Baile an tSléibhe Thuaidh, Baile Uí  Threasnáin, An Cnocán Rua, Cruabhaile Íochtarach, Cruabhaile Uachtarach, Loiscreán, Áthán, Baile na hArda, Baile Mhac Airt Uachtarach, Baile an Aicéadaigh, Baile Mhic Giolla Mhuire, Baile an Róid, Cill Cholmáin, Cnoc na gCapall, Fearann an Lóintigh, An Gabhlán, Na Geataí, An Mhóin Fhionn, Móin an  Ghiumhais, Ráth Léad agus Sliabh an Ghabhláin.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na Rinne i gcontae Phort Láirge atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile na Cúirte Theas, Baile na Cúirte Thuaidh, Baile na nGall Beag, Baile na nGall Mór, Baile Uí Raghallaigh, Barr na Stuac, An Carraigín, Cill an Fhuarthainn, Cnoc an Fhréinigh, Cnocán an Phaoraigh  Íochtarach, Cnocán an Phaoraigh Uachtarach, An Fhaiche, Gleann an  Fhíoruisce, Gort na Daibhche Íochtarach, Gort na Daibhche Uachtarach, Heilbhic,  Log na Giumhaisí, An Léith, Maoil an Choirnigh, An Mhóin Bhreac, An Móta, Rath na mBiníneach, An Ré Mheánach, Seanchluain, An tSeanchill, Barr na Léithe, An Coinigéar, An Goirtín, An Ré Dhóite agus An Seanbhaile.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Airde Móire i gcontae Phort Láirge atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: An Carraigín, An Chúil Rua, Móin na mBráthar, Móin an Fhia, Móin na mBian, Ré na gCloichín, Ré na gCuilí, Na Roisíní, An Scardán agus An Screathan.

Contae na Mí

Ráth Chairn agus Baile Ghib

   1. An chuid de thoghroinn cheantair Chill Bhríde i gcontae na Mí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Cill Bhríde agus Tulach Chonóg.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Dhomhnach Phádraig i gcontae na Mí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Ghib, Diméin Bhaile Ghib, Ráth an Tancardaigh, Cluain an Ghaill agus Domhnach Phádraig.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair na Rátha Móire i gcontae na Mí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Ráth Chairn, Driseog, Doire Longáin agus Tlachta.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Thailtean i gcontae na Mí atá comhdhéanta de na bailte fearainn seo a leanas: Baile Órthaí agus Tailtin.
   1. An chuid sin de thoghroinn cheantair Bhaile Átha Buí i gcontae na Mí atá comhdhéanta de bhaile fearainn Bhaile Mhistéil.