Preas Ráiteas

Léirithe Spéise á lorg do Thogra LECo

Is togra Eorpach é LECo (Local Energy Communities) atá maoinithe ag an gClár Forimeall Thuaidh agus Artach. Is í aidhm an togra ná Pobail Áitiúla Fuinnimh Inmharthana a bhunú atá féin-dóthaineach ó thaobh fuinnimh de trí theicneolaíochtaí nuálaíocha a nascadh le foinsí fuinnimh áitiúla nádúrtha (gaoth, uisce, grian agus bithmhais). Tá sé freisin mar aidhm ag an togra an pobal a dhéanamh níos éifeachtaí ó thaobh úsáid fuinnimh de.

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg grúpaí pobail le ‘Pobail Áitiúla Fuinnimh’ a stiúradh chun níos mó úsáid a bhaint as fuinnimh in-athnuaite agus chun foirgnimh a dhéanamh níos éifeachtaí ó thaobh úsáid fuinnimh de. Tá poitéinsiúil ollmhór ag tograí fuinnimh atá in úinéireacht an phobail féin ár gcóras fuinnimh a athrú ó bhonn. D’fhéadfaí grianphainéal a chur ar dhíon foirgnimh, Scéim Téimh Ceantair ag úsáid bithmhais a fhorbairt, feirm ghaoithe pobail a bhunú, díleáiteoir anaeróbach d’fheirmeoirí áitiúla, togra insliú pobail nó togra ar bith ábhartha eile a bhunú.

Sampla maith de thogra fuinnimh pobail is ea ‘Pobal Feirm Gaoithe Theampall Doire’, an t-aon fheirm gaoithe atá in úinéireacht grúpa pobail in Éirinn. Léiríonn an togra seo na buntáistí atá le sonrú do cheantar tuaithe a bhunaíonn Pobal Fuinnimh www.tippenergy.ie/irelands-first-community-owned-wind-farm-opens/

Tá togra LECo (Local Energy Communities) oscailte do phobail Ghaeltachta. Roghnófar trí thogra san iomlán agus tá tacaíocht suas le €10,000 ar fáil do gach togra le haghaidh staidéir féidearthachtaí, comhairleoirí fuinnimh agus plean gnó a chur i gcrích. Tá an togra dírithe ar fhoirgnimh atá tógtha cheana féin.

Breis eolais:
Bileog eolais le íoslódáil anseo.

Déan teagmháil le Aisling Nic Aoidh, Oifigeach Togra LECo, Údarás na Gaeltachta ag 087 3770259, má tá aon cheist nó comhairle ag teastáil.

Is féidir níos mó eolais a fháil ar shuíomh idirlín an togra http://leco.interreg-npa.eu/ /

Is féidir an foirm iarratais a íoslodáil anseo.

Seol an fhoirm chomhlíonta chuig:
Clár LECo,
gteic,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Doirí Beaga,
Co Dhún na nGall.
F92 D60W

nó ar ríomhphost chuig a.nicaoidh@udaras.ie

Roimh 28ú Meán Fómhair 2018.

Páirtithe:

Partners: