Preas Ráiteas

Imeachtaí Líonraithe do Ghnólachtaí Turasóireachta na Gaillimhe

Tá sraith ceardlann líonraithe do ghnólachtaí turasóireachta na Gaillimhe fógartha ag Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar le Fáilte Éireann.

Beidh na himeachtaí ar siúl i rith mhí an Mhárta agus beidh siad mar ábhar suime d’úinéirí agus do bhainisteoirí gnólachtaí turasóireachta, agus dóibh siúd atá páirteach i tionscnaimh turasóireachta sa phobal.

Tá na himeachtaí seo á n-eagrú mar thoradh ar na héilimh ón earnáil turasóireachta áitiúil, beidh deis acu siúd a bheidh i láthair teagmhálaithe nua a dhéanamh san earnáil chun comhpháirtíocht agus comhoibriú a chothú agus a neartú.

Beidh na himeachtaí seo ag tarlú ar an Déardaoin 9ú Márta in Óstán Bhaile Locha Riach, Baile Locha Riach, ar an Máirt 14ú Márta ag Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Ros Muc, agus ar an Déardaoin 16ú Márta in Óstán Chonnacht, Gaillimh. Idir a 9.30 agus 12.30 gach lá a bheidh na himeachtaí ar siúl, san áireamh beidh coinnithe líonraithe 10-nóimead le gnólachtaí turasóireachta eile. Tabharfaidh Fáilte Éireann eolas chomh maith ar an obair atá á déanamh acu, agus na pleananna atá acu.

Is gá clárú roimh ré chun freastal ar na himeachtaí seo, agus is féidir le gnólachtaí turasóireachta clárú ag an nasc seo:

Moltar clárú go luath mar go bhfuil srian ar an líon áiteanna atá ar fáil ag na himeachtaí.