Preas Ráiteas

Gnólacht nuabhunaithe i nGaoth Dobhair ag cur seirbhís ar fáil go laethúil do thionscadail de luach na milliún in Connecticut, Nua Eabhrac agus Bostún

Nuair a d’fhill Eamonn Gallagher ar ais ó Connecticut chun a bhaile dúchais i mBun na Leaca, Gaoth Dobhair, lena bhean chéile agus a gclann óg os cionn 2 bhliain ó shin bhí sé dífhostaithe agus clann le tógáil aige. Tar éis os cionn 10 mbliana a bheith caite aige ag obair san earnáil tógála sna Stáit Aontaithe, chonaic Eamonn go raibh bearna sa mhargadh agus deis ann do ghnó domhanda, a d’fhéadfadh sé a reáchtáil ó Ghaeltacht Dhún na nGall, a bheadh bainteach le costáil ábhar, saothair oibre agus trealamh do thionscadail tógála ar mhórscála ar fud Meiriceá. Agus sin a rinne sé!

“Bhí a fhios againn go bhfilleadh muid ar an bhaile lá éigin agus ar deireadh nuair a ghlacann tú an cinneadh sin a dhéanamh, caithfidh tú aon rud is féidir leat a dhéanamh chun slí maireachtála a bhaint amach. Bhí imeagla orainn ar dtús cén dóigh a gcuirfeadh muid tús leis an ghnó, ach ansin thuig muid le teicneolaíocht agus bogearraí nua-aimseartha go dtiocfadh linn an tseirbhís a chur ar fáil do Connecticut ó Ghaoth Dobhair. Tháinig gach rud le chéile agus tá lúcháir orm go bhfuil cúigear fostaithe againn go háitiúil agus go bhfuil orduithe againn don chuid eile de 2016,” a deir Eamonn.

“Rinne mé teagmháil le hÚdarás na Gaeltachta nuair a d’fhill mé abhaile, agus caithfidh mé a rá go raibh siad an-tógtha leis an smaoineamh a bhí agam agus go bhfuair muid tacaíocht millteanach uathu. Bhí siadsan ag cur críoch leis an obair thógála ar an Áislann, ionad fiontraíochta úrscothach, ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair ag an am. Ní raibh sé i bhfad gur bhog muid isteach agus tháinig Meastóirí Domhanda Teo ar an saol. Gan an tacaíocht a chur siad ar fáil tá mé cinnte nach n-éireodh chomh maith leis an ghnó. Tá foireann chumasach agam anois, iad ar fad ó cheantar Ghaoth Dobhair, agus tá muid fíor-ghnóthach ag costáil tionscadail de luach na milliún in Connecticut, Nua Eabhrac agus Bostún go laethúil ó Áislann Ghaoth Dobhair”, a dúirt Eamonn.

Is duine de chlann Uí Ghallachóir ó Bhun na Leaca é Eamonn a mbíodh an gnólacht Gallagher’s Kitchens acu sna nóchaidí. De bharr na géarchéime eacnamaíche, a chuir deireadh leis an ghnólacht sin, ghlac Eamonn an cinneadh bogadh go Connecticut áit a raibh a dheartháir lonnaithe agus ní raibh sé i bhfad go bhfaca sé go raibh éileamh mór ann do shiúinéirí agus do fhrámaitheoirí. D’oibrigh Eamonn ar go leor tionscadal déanta frámaí agus d’oibrigh sé do chuid de na conraitheoirí is mó i Meiriceá san earnáil frámála a úsáideann an uile chineál adhmaid chun seirbhísí agus frámáil ardchaighdeáin a sholáthar do thionscadail mhóra ar fud na Stát Aontaithe. Thug an dlúthbhaint seo leis an earnáil cúnamh dó agus é ag cur leis an líon cliant atá aige don ghnólacht i nGaoth Dobhair.

Deir Róisín O’Donaghue, an bainisteoir oibríochtaí le Meastóirí Domhanda Teo, “Ag baint úsáid as bogearraí nua-aimseartha tá muid in ann an laghdú suas go 30% a dhéanamh ar an méid ama a thógann sé chun costáil a dhéanamh ar thionscnamh, tá teacht againn ar phleananna ar an toirt rud a thugann cúnamh dúinn an obair a dhéanamh go tapaidh. Tá muid in ann pleananna do thograí móra a roinnt ar líne le fochonraitheoirí agus tá muid ábalta an obair a dhéanamh ó láthair ar bith, ag am ar bith. Go deimhin, tá an difríocht ama idir muid féin agus ár gcliant sna Stáit Aontaithe mar bhuntáiste. Bíonn an tuairisc agus na costais ar fad ag fanacht leo ar ríomhphost nuair a thosaíonn siad an obair an lá dár gcionn. Baineann muid úsáid as Facetime agus Skype do chruinnithe san iarnóin, tá sé ar nós an cliant a bheith san oifig linn. Leis na bogearraí seo is féidir linn dul ón tomhais go dtí an t-ábhar agus, de bharr na taithí atá ag an bhfoireann le tionscadail frámála agus ár liosta cliant, tá buntáiste mór againn san earnáil.”

“Ba é filleadh ar an bhaile an cinneadh ab fhearr a rinne muid dár gclann. Mhothaigh muid uainn Gaoth Dobhair agus tá ár ngasúir sona anseo, cé gur rugadh sna Stáit Aontaithe iad, deireann siad gurb é seo a mbaile. Tá lúcháir orm féin agus mo bhean chéile gur ghlac muid an cinneadh dul leis an stíl mhaireachtála seo dár gclann, agus ba é an cinneadh ceart dúinn an gnó a bhunú anseo. Tá sé i gceist againn cur leis an líon cliant atá againn ar fud na hÉireann, an Bhreatain, an Eoraip, an Áis agus chomh fada leis an Astráil thar tréimhse dhá bhliain. Tá súil againn cur le cúrsaí fostaíochta agus creideann muid go bhfuil na daoine ceart anseo againn sa cheantar. Cuireann muid fáilte roimh dheiseanna chun seirbhís costála a chur ar fáil do thograí tógála anseo in Éirinn agus thar lear,” a deir Eamonn.