Togra LECo chun tacú le pobail Ghaeltachta

    Chuir Clár Eorpach INTERREG maoiniú de €1.9 milliúin ar fáil do thogra LECo (Local Energy Communities) faoin gClár Foirmeall Thuaidh agus Artach (NPA). Is í aidhm an togra ná teicneolaíochtaí nuálacha a cheangal le hacmhainní nádúrtha atá ar fáil go háitiúil chun Pobail Áitiúla Fuinnimh inmharthana a chruthú i gceantair thuaithe. Is é cuspóir an togra ná go mbeidh na Pobail Áitiúla Fuinnimh Inmharthana (LECo) a bhunófar le linn an togra neamhspleách ó thaobh fuinnimh de agus go mbainfidh siad úsáid as foinsí in-athnuaite áitiúla. Cuirfidh an togra seo feasacht maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite agus neamhspleáchas fuinnimh chun cinn chomh maith.

    Tá Údarás na Gaeltachta ina chomhpháirtí ar an togra seo i gcomhar le comhpháirtithe eile ar nós Centria University of Applied Science (An Fhionlainn), Coimisiún Forbartha an Iarthair (Éire), Lulea University of Technology (An tSualainn), Renewable Energy Agency (An Ghearmáin), Jokkmokk Municipality (An tSualainn), Lohtaja Energy Cooperative (An Fhionlainn) agus UiT The Artic University of Norway (An Iorua). Tabharfaidh an togra taithí agus saineolas na gcomhpháirtithe le chéile agus cruthóidh siad na coinníollacha chun Pobail Áitiúla Fuinnimh inmharthana a chruthú (LECo).

    Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh an togra http://leco.interreg-npa.eu/ nó is féidir teagmháil a dhéanamh le hAisling Nic Aoidh, Oifigeach LECo, Údarás na Gaeltachta ag a.nicaoidh@udaras.ie

    Maoinitheoirí:

    Páirtithe: