Teagmháil/Naisc

Déan teagmháil leis an duine thíosluaite más mian leat níos mó eolais a fháil maidir le seirbhísí agus tacaíocht an Údaráis i leith Forbairt Pobail:

Bainisteoir Réigiúnach Chonnacht / Laighean

Pádraic Ó Conghaile
Bainisteoir Réigiúnach Chonnacht / Laighean
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Rphost p.oconghaile@udaras.ie
Teil: 091 503224