Scéim Tús Nua

Díríonn an scéim Tús Nua ar fhostaíocht lán aimsire a chur ar fail do dhaoine atá os cionn 35 bliain d’aois agus a bhí dífhostaithe le breis agus cuig bliana agus iad ag fáil liúntas dífhostaíochta le linn an tréimhse sin.

De bharr athruithe a rinne an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta i 2004, tá cosc ar earcaíocht ar an scéim, cé go ndéantar conraithe na rannpháirtithe reatha a athnuachan.

Is í aidhm na scéime tacú le daoine a bhí dífhostaithe ar feadh tréimhse fada a ullmhú le dul i mbun deiseanna oibre.