Scéim Fostaíochta Pobail

Beidh tograí a dhíríonn ar riachtanas pobail aitheanta agus a chuireann forbairt ar fáil do rannpháirtithe incháilithe; mar shampla, tograí a bhaineann le hoidhreacht, na healaíona, cultúr, turasóireacht, spóirt agus an comhshaol.

Ní mór do shocrú a bheith déanta leis na ceardchumainn chuí maidir leis na tograí agus ní cóir go gcuirfeadh siad as do phoist atá ann cheana féin. Ba chóir go mbeadh deiseanna oibre tairbheacha á dtairiscint do rannpháirithe tríd an togra.

Cuirfear acmhainní ar fáil don urraitheoir chun daoine dífhostaithe a fhostú mar rannpháirtithe. De ghnáth, bíonn rannpháirtithe fostaithe ar feadh tréimhse bliana, 39 uair sa tseachtain ar an mheán. Ciallaíonn na critéir incháilithe gur féidir rannpháirtithe a earcú más rud é go raibh siad dífhostaithe ar feadh bliana nó níos mó. Méadaíonn siad a ndeiseanna fostaíochta go mór tar éis dóibh tréimhse a chaitheamh ar thogra sa scéim.

Beidh deontas pá á íoc ag Údarás na Gaeltachta le gach uile rannpháirtí faofa ar feadh na tréimhse fostaíochta ar fad. Beidh ranníocaíocht á dhéanamh le haghaidh costais ábhair agus le haghaidh maoirseacht lánaimseartha. Beidh deontais ar fáil maidir le Forbairt an Rannpháirtithe. Beidh tacaíocht á tabhairt isteach de réir a chéile do Ghrúpaí Urraithe le haghaidh forbairt agus oiliúint sna scileanna riachtanacha maidir le bainistiú a dhéanamh ar thogra agus ar na hachmhainní a bhaineann leis.

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo.