Tionscnaimh Fhorbartha Pobail

Tá sé mar aidhm ag straitéis fhorbartha pobail Údarás na Gaeltachta, na pobail Ghaeltachta a chumasú lena gcuid acmhainní a fheabhsú agus a fhorbairt.

Aithníonn an tÚdarás go bhfuil forbairt eacnamaíochta, caomhnú an chultúir agus na teanga, agus cruthú fostaíocht fite fuaite ina chéile agus lárnach i bhforbairt eacnamaíochta na Gaeltachta.

Cuireann an tÚdarás maoiniú substaintiúil agus seirbhís tacaíochta ar fáil do os cionn 30 comharchumann agus comhlachtaí pobalbhunaithe tríd an Ghaeltacht le tacú leo forbairt mar acmhainní láidre réamhghníomhacha ina gcuid pobal.

Déanann an tÚdarás riaradh ar roinnt scéimeanna sóisialta pobail, cuireann sé tacaíocht ar fáil do grúpaí réamhscolaíochta, d’óg-chlubanna, tionscnaimh ealaíona agus cultúrtha agus ionad seirbhísí teanga. Oibríonn an tÚdarás leis na heagrais forbartha pobail, tríd na scéimeanna fostaíochta sóisialta, leis an t-infreastruchtúr shóisialta a fheabhsú sa Ghaeltacht agus cinntiú go bhfuil seirbhísí ar fáil don aosach.