Tionscnaimh Ealaíon & Chultúrtha

Tá feasacht chultúr agus oidhreacht na Gaeltachta ag dul i meid i gcónaí. Bhí ról tábhachtach i gcónaí ag an nGaeilge i leanúnachas chultúr agus oidhreacht na Gaeltachta, agus tá comhchuimhní ar phobal agus ar shaol an phobail sin i gcónaí sa teanga labhartha.

Ealaín

Tá Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon tar éis creat straitéiseach a leagan amach i dtaobh fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht. Déanann an dá eagraíocht raon leathan de thionscnaimh ealaíne traidisiúnta agus comhaimseartha a mhaoiniú i gcomhpháirt lena chéile, tríd an bhfo-chomhlacht Ealaín na Gaeltachta.

Tá triúr éascaitheoirí ealaíon réigiúnda fostaithe ag Ealaín na Gaeltachta chun an plean ealaíon a chur i bhfeidhm. Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh an phlean seo, téigh chuig suíomh gréasáin Ealaín na Gaeltachta www.ealain.ie nó téigh i dteagmháil le d’Oifigeach Ealaíon áitiúil..

Cultúr

Díríonn tacaíocht Údarás na Gaeltachta i leith Imeachtaí Cultúrtha sa Ghaeltacht ar thionscnaimh chultúrtha phobalbhunaithe, agus cuirtear béim ar leith ar imeachtaí Gaeilge. I measc na dtionscnamh a dtacaímid leo, tá;

  • Féilte
  • Imeachtaí cultúrtha
  • Taispeántais agus oscailtí
  • Foilseacháin
  • Imeachtaí litríochta
  • Drámaíocht
  • Seimineáir
  • Ceardlanna oideachais.

Cinntíonn ár dtacaíocht airgid go spreagtar imeachtaí cultúrtha pobail luachmhara agus go ndéantar iad a fhorbairt, agus go gcuirtear an Ghaeilge chun cinn sna himeachtaí seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir dul i dteagmháil le d’oifigeach Teanga agus Cultúir áitiúil.

Nó is féidir cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin Ealaín na Gaeltachta, www.ealain.ie