Teagmháil/Naisc

Sonraí teagmhála d’Óige na Gaeltachta:

Bainisteoir

Barry Ó Coisdealbha
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Tír an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe ,
Teil: 091 551145 or 087 9416997
Rphost: barry@onag.ieeolas@onag.ie

Dún na nGall

Seán Ó Fearraigh
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga,
Tír Chonaill,
Teil: 074 9532578 or 087 2441842
Rphost: sean@onag.ie

Connacht / Laighean

Joanne Ní Fhlatharta
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Tír an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
Teil: 091 551145 or 087 9092543
Rphost: joanne@onag.ie

Mumhan

Debra Ní Shuilleabháin
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Cuil Aodh,
Maigh Chromtha,
Co Chorcaí.
Teil: 026 65883 or 087 9745730
Rphost: debra@onag.ie